EENLokaal Actueel

Fractie EENLokaal
Facebook

Discussieer mee op ons Open Forum, al meer dan 1300 volgers!
Bekijk hier onze Facebook pagina
Vergeet ons niet te liken
Aangesloten bij:
Amendement EENLokaal daklozen in Venlo Amendement EENLokaal daklozen in Venlo

01-12-2023


Soms verliezen arbeidsmigranten hun baan en hebben de uitzendbureaus en andere werkgevers geen nieuw werk.
 
Ze hebben dan geen inkomen meer, kunnen de huur niet meer betalen en komen op straat te staan omdat ze aan hun lot worden overgelaten. De problemen die daardoor ontstaan worden een probleem voor de gemeente, die dan met gemeenschapsgeld de overlast moet zien op te lossen.

In november werd bij de begroting een amendement op initiatief van EENLokaal ingediend, samen met PvdA, CDA, GroenLinks en Veur Groeët Venlo. Er werd €350.000 per jaar vrijgemaakt voor 2024 en 2025 om het probleem van het toenemend aantal daklozen in Venlo aan te pakken.

foto: Omroep Venlo

zie amendementZie ook Omroep Venlo
Kerboët bakke Kerboët bakke

23-11-2023

"Versterk de democratie en ga met de burgers in gesprek."

Dat is het motto van fractie EENLokaal.

Daarom gaan de raadsleden en de wethouders in gesprek met de bezoekers van de wekelijkse markt.

Op de vrijdagmiddagmarkt, 15 december, van 14:30 uur tot 18:30 uur in de Kloosterstraat 51 Blerick voor IJssalon Papillon.

Traditiegetrouw zullen wij een glaasje Glühwein en "lekkere kerboët met kroët" aanbieden. Deze wordt per stuk verkocht voor een prijs van 1 Euro  t.b.v. een goed doel.

Tot dan

   
Zie ook Omroep Venlo
Hondenspeelveld in Belfeld Hondenspeelveld in Belfeld

20-11-2023EENLokaal zet zich al jaren in om de opbrengsten van de hondenbelasting óók in te zetten voor de verbetering en uitbreiding van plekken in de stad waar je ontspannen je hond kunt uitlaten.

Dankzij een buurtinitiatief wordt een Hondenspeelveld gerealiseerd in Belfeld met speciale aandacht voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle inwoners, inclusief mensen met een beperking.
Op naar de volgende!
📸 Bron: Omroep Venlo


Zie ook Omroep Venlo
Benoeming Ad Roest als voorzitter EENLokaal Benoeming Ad Roest als voorzitter EENLokaal

17-11-2023


Op vrijdagavond 17 november 2023 is tijdens de ALV vergadering dhr. AGM Roest bij acclamatie benoemd tot voorzitter van EENLokaal.
Dhr. Ad Roest is geen onbekende in de Venlose politiek. In juni 2017 was hij medeoprichter van EENLokaal. Na een succesvolle campagne in 2018 is hij benoemd tot wethouder van financiën in de gemeente Venlo, iets waarvoor hij nog steeds gewaardeerd wordt. Van juni 2021 tot juni 2023 was hij gedeputeerde van de Provinciale Staten van Limburg. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is EENLokaal de grootste lokale partij in Venlo geworden en heeft nu 8 raadszetels en 2 wethouders.
Het bestuur


Zie ook Omroep Venlo
Begroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

03-11-2023


Afgelopen vrijdag 3 november is de Programmabegroting 2024-2027 behandeld. Hierbij de inbreng van EENLokaal.


bekijk op Facebook
Mevrouw Door Kerren-Peeters is onze nieuwe Venlose Kanjer! Mevrouw Door Kerren-Peeters is onze nieuwe Venlose Kanjer!

06-10-2023


Deze waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo heeft zij dik verdiend. Dit vanwege haar grote inzet als vrijwilliger bij diverse Blerickse instanties, met name bij de 5sprong.


Begroting 2024-2027 gepresenteerd. Begroting 2024-2027 gepresenteerd.

05-10-2023


Wethouder Frans Schatorjé:

Vandaag heb ik de begroting 2024-2027 gepresenteerd,
Een begroting die gericht is op de actuele situatie maar zeker ook verder kijkt!


Lees hier: nu.venlo.nl
Vragen EENLokaal: vermijden landbouwverkeer kom Hout-Blerick stapje dichterbij Vragen EENLokaal: vermijden landbouwverkeer kom Hout-Blerick stapje dichterbij

05-10-2023

Gemeente Venlo is voorstander van het openstellen van een deel van de Napoleonsbaan (N271) voor landbouwverkeer, om zo gevaarlijke situaties in de bebouwde kom van Hout-Blerick te voorkomen. De gemeente geeft aan hiervoor bij de provincie actief te willen pleiten. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen, die Leon van den Beucken van EENLokaal een tijdje geleden gesteld heeft aan het college van B&W.

Doordat de Napoleonsbaan verboden is voor landbouwverkeer, zijn agrarische- en loonbedrijven gedwongen door de kom van Hout-Blerick te rijden, via de Hoverhofweg. Deze weg is onoverzichtelijk, bochtig en er bevinden zich vaak kinderen. Er bereikten ons hierover een aantal signalen en we zijn destijds ter plekke gaan kijken, om een beeld te vormen.

Als op het wegvak Napoleonsbaan (N271) tussen de kruising met N275 en Baarlosestraat voortaan landbouwverkeer toegestaan wordt, zal dit langzame verkeer op een betere manier haar weg kunnen vinden.

Het is nu aan de provincie een besluit te nemen, en daar kan signaal vanuit de gemeente Venlo in ieder geval een positieve bijdrage aan leveren, het gaat tenslotte om veiligheid en leefbaarheid.Lees hier: Artikel 44 vragen
Motie subsidie kleinschalige evenementen Motie subsidie kleinschalige evenementen

27-09-2023

Gisteravond tijdens de besluitvormende raadsvergadering is het nieuwe beleidskader evenementen aangenomen.
Een goed stuk volgens EENLokaal dat houvast en perspectief biedt voor de vele evenementen in onze mooie gemeente.
Ons raadslid Bram Beurskens heeft extra aandacht gevraagd voor de kleine buurt en wijk evenementen. Volgens EENLokaal een zeer belangrijke categorie die mensen in dorpen en wijken met elkaar verbindt.
Bram vond een medestander bij CDA Venlo en heeft het initiatief genomen om de aandacht voor deze evenementen te onderstrepen in de vorm van een motie.
Samen met Teddo Peulen van de CDA fractie is deze motie ingediend en warm omarmt door het college en unaniem aangenomen door de gemeenteraad.
Het doet ons als fractie goed dat zowel het college als de gehele gemeenteraad het belang van deze kleine evenementen mee onderstreept.

Lees meer...
Clim Titulaer nieuw Burgerraadslid Clim Titulaer nieuw Burgerraadslid

27-09-2023

Clim Titulaer is het nieuwe Burgerraadslid van EENLokaal. Hij volgt hiermee Roel Konings op.

Kloostercomplex Steyl: zorgen Kindervakantiewerk Steyl  Kloostercomplex Steyl: zorgen Kindervakantiewerk Steyl

08-08-2023

Namens EENLokaal heeft Leon van den Beucken aan het College gevraagd om zo snel mogelijk in contact te treden met Stichting Kinder Vakantie Werk Steyl.

Deze Stichting bestaat uit vrijwilligers die heel veel betekenen voor onze jeugd. Doordat ze noodgedwongen op korte termijn moeten gaan verkassen vanuit uit hun opslagplek in de kloostergebouwen in Steyl, komen ze daar mogelijk in de knel. Mijn fractie vindt dat de gemeente SKW Steyl te hulp moet komen. Zeker nu!

Zie art. 44 vragen
EENLokaal bij Graanbranderij De IJsvogel EENLokaal bij Graanbranderij De IJsvogel

08-07-2023

Met behulp van het prachtig weer was de jaarlijkse ledenbarbecue en de rondleiding bij Graanbranderij de IJsvogel Arcen (incl. de heerlijke proeverij) een groot succes!!

De IJsvogel, Arcen

Impressie...
EENLokaal: Vermijden langzaam gemotoriseerd verkeer door kom Hout-Blerick EENLokaal: Vermijden langzaam gemotoriseerd verkeer door kom Hout-Blerick

07-07-2023

Doordat een klein stuk van de Napoleonsbaan verboden is voor landbouwverkeer, zijn agrarische- en loonbedrijven gedwongen door de kom van Hout-Blerick te rijden, via de Hoverhofweg. De weg is onoverzichtelijk, bochtig en er bevinden zich vaak kinderen. Er bereikten ons hierover een aantal signalen en we zijn ter plekke gaan kijken.

Lees meer...
Onze fractieondersteuner Marjan Schuman blijft zich inzetten om armoede te bestrijden! Onze fractieondersteuner Marjan Schuman blijft zich inzetten om armoede te bestrijden!

06-07-2023

Het armoedeprobleem is niet nieuw, aldus Marjan Schuman, coördinator van het team van Maak Armoede Bespreekbaar. „Het speelt natuurlijk al veel langer. Venlo is geen uitzondering, dit speelt overal.

Bron: De Limburger

Lees meer...
Verlichting en upgrade Tuindorppark Blerick Verlichting en upgrade Tuindorppark Blerick

28-06-2023

Met trots hebben we mogen constateren dat ook het tweede, grote deel, van het Tuindorppark in Blerick is voorzien van verlichting en een verdere upgrade. Wat enkele jaren geleden begon met een handtekeningenactie door ons raadslid Duran Yildiz (EENLokaal) heeft geresulteerd in een mooie samenwerking tussen de buurtbewoners en de gemeente Venlo.
Buiten de verlichting zijn ook de speeltoestellen vernieuwd, bepaalde aanpassingen gedaan in de ruimtelijke ordening, zoals het verplaatsen van enkele banken en is het groenonderhoud verder geoptimaliseerd. Nog belangrijker is dat de buurtbewoners en de gemeenteambtenaren elkaar hebben weten te vinden en de communicatie en de samenwerking blijft doorgaan.

Wat EENLokaal betreft een mooi voorbeeld van hoe het ook kan!

EENLokaal
Felicitaties namens EENLokaal Felicitaties namens EENLokaal

22-06-2023

Felicitaties van Jiri Ambroz aan Ad Roest namens EENLokaal voor het ontvangen van de Gouversneurspenning. Natuurlijk met de welbekende EENLokaal taart.

Hierbij werd tevens een beroep op Ad gedaan om mogelijkerwijze ook weer voorzitter te worden van EENLokaal, waar hij overigens niet onwelwillend tegenover stond.

EENLokaal
Gouverneurspenning voor Ad Roest Gouverneurspenning voor Ad Roest

22-06-2023

Gouverneur Emile Roemer heeft de Gouverneurspenning toegekend aan de afscheidnemende leden van Gedeputeerde Staten en aan voormalig waarnemend gouverneur Johan Remkes

Lees meer...
Eredivisie Beach Venlo Eredivisie Beach Venlo

10-06-2023

Gistermiddag heb ik (Jaques Smeets) enerverende finales gezien tijdens Eredivisie Beach. Ik heb aangegeven dat het voor Venlo van belang is om dit soort sportieve top events te verwelkomen.
Volgend jaar zien wij de beachvolleybal helden en heldinnen graag weer.

EENLokaal
Gemeenschapshuis De Schalm op Steyl feestelijk geopend. Gemeenschapshuis De Schalm op Steyl feestelijk geopend.

03-06-2023

Als de enige wijk zonder gemeenschapshuis was Steyl al jaren op zoek naar een nieuw onderkomen. Talloze toezeggingen, beloften en gesprekken leverden niks op totdat in de gemeenteraad EENLokaal in juni 2022 opdracht gaf om een nieuwe plek te vinden.
Samen met CDA, PvdA en GroenLinks werd €150,000 meegegeven aan de wethouders, die vandaag de Schalm op Steyl feestelijk heeft geopend.

Lees meer...
Kadernota 2024 Kadernota 2024

27-05-2023

Afgelopen week stond in de gemeenteraad de kadernota op het programma.

Dit is de uitgelezen kans voor de gemeenteraad om kaders aan het college mee te geven in opmaat naar de begroting.

In de bijlage de bijdrage van EENLokaal.


Lees meer...
Nieuw dorpshuis Steyl Nieuw dorpshuis Steyl

14-04-2023

Kijk, daar doen we het voor! Na jaren heeft Steyl (als laatste wijk), ook weer een dorpshuis. Een amendement van EENLokaal, ondersteund door een meerderheid in de gemeenteraad, werd in juni vorig jaar aan genomen. Wij hopen dat leden van de niet voorgestemde fracties ook gebruik gaan maken van deze ontmoetingsplek.

(foto: de Limburger)

Lees meer...
Wandelroute-informatieborden in Tegelen Wandelroute-informatieborden in Tegelen

14-04-2023

Frans Schatorjé onthulde vandaag wandelroute-informatieborden in Tegelen. Vrijwilligers die (zwerf)afval in Tegelen opruimen zorgden voor de Euro's. De wijkraad realiseerde de borden in samenwerking met de Heemkundige Kring.

EENLokaal
Ambachtenwerkplaats geopend bij de Zuidpilaar in Venlo-Zuid Ambachtenwerkplaats geopend bij de Zuidpilaar in Venlo-Zuid

14-04-2023

Wethouder Frans Schatorjé heeft vrijdag 14 april op feestelijke wijze een ambachtenwerkplaats geopend bij de Zuidpilaar in Venlo-Zuid. Het initiatief komt van Stichting Groen Licht en past uitstekend bij de wens van de gemeente Venlo om inwoners op allerlei gebieden vaardiger te maken.

Lees meer...
Eerste beweegtoestellen in Gemeente Venlo geopend door wethouder  Jacques Smeets Eerste beweegtoestellen in Gemeente Venlo geopend door wethouder Jacques Smeets

12-04-2023

In 2021 bepaalde de gemeenteraad dat er voor 200.000 Euro aan buiten-beweeg-toestellen aangelegd moesten worden in de gemeente Venlo. Het initiatief van ons raadslid Tugba Özkaya werd omgezet in een amendement en breed in de Raad ondersteund. Onze wethouder Jacques Smeets opende op 12 april de beweegtoestellen in Blerick naast het Muspelheim. Er gaan de komende maanden nog meer van dit soort mooie initiatieven verschijnen, gerealiseerd door de bewoners, in nauwe samenwerking met partners in de stad en de gemeente

EENLokaal
"School in Stadhuis" "School in Stadhuis"

02-02-2023

Vandaag was de laatste dag van "School in Stadhuis". Ook deze week kwamen leerlingen uit het voortgezet beroepsonderwijs naar het stadhuis om zich in te leven in de rol van raadslid of wethouder. Dit jaar lag er een raadsvoorstel voor met de vraag of het zwembad De Wisselslag gerenoveerd of nieuw gebouwd moest worden. Het waren weer  leuke, dynamische en leerzame dagen. Met dank aan de griffie en de suppoosten Twan en Maartje!

EENLokaal
Gouvernement Maastricht Gouvernement Maastricht

02-02-2023

Vandaag is door Lokaal-Limburg een rondleiding georganiseerd voor diverse leden van verschillende Lokale Partijen in het gouvernement in Maastricht.
Vanuit EENLokaal waren er 4 personen aanwezig en hebben ook de commissaris van de koning Emile Roemer kunnen ontmoeten. Raymond Franssen (fractievoorzitter Lokaal-Limburg) gaf toelichting over debatteren m.b.t. diverse aandachtspunten.

EENLokaal
Aanleg snelfietsroute Belfeld-Reuver gaat beginnen na de zomer! Aanleg snelfietsroute Belfeld-Reuver gaat beginnen na de zomer!

02-02-2023

Samen met de inwoners zijn we hier blij mee. We hebben ons altijd hard gemaakt voor deze snelfietsroute en tevens voor de ontbrekende verlichting de laatste 800 meter voor de bebouwde kom van Reuver. Namens EENLokaal heeft Leon van den Beucken in 2019 ook gevraagd aan het college, om fietsverlichting uitdrukkelijk te bedingen als randvoorwaarde voor medewerking aan het snelfietspad. Immers toen koos de provincie voor deze nieuwe variant in plaats van de toeristische variant letterlijk langs de Maas

Lees meer...

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved