EENLokaal ANBI

 

 

ANBI erkende instelling EENLokaal

 

EENLokaal is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
De vereniging "EENLokaal" (RSIN nummer 857665790) is een ANBI erkende instelling.

Dit betekent, dat lidmaatschapsgeld, giften en donaties als aftrekpost gebruikt mogen worden bij uw belastingaangifte.

Contactgegevens
Secretariaat EENLokaal
Krekelveldstraat 3
5912 GA Venlo

eenlokaal@eenlokaal.nl

Doelstelling
EENLokaal heeft als doel:

Wij, EENLokaal, vormen een sterke lokale politieke partij voor alle inwoners van de gemeente Venlo. Onze doelstelling is het behartigen van de belangen van alle inwoners, waarbij wij altijd redeneren vanuit de inwoners en de lokale situatie.

Wie zijn wij - Wij zijn thuis in uw omgeving
Wij zijn een lokale politieke partij die haar wortels stevig verankerd heeft in alle woonwijken en -kernen van de gemeente Venlo. Wij zijn thuis in uw omgeving en weten dan ook wat er lokaal écht speelt. We bieden een toegankelijk luisterend oor voor datgene waar inwoners tegenaan lopen, maar houden ook zeker onze eigen ogen en oren open. De partij biedt een sterk onafhankelijk lokaal geluid, vrij van landelijke partijbelangen. Lokale thema’s vragen namelijk om lokale oplossingen.

Waar staan wij voor – Wij stellen de mens centraal
De gemeentelijke politiek moet aandacht hebben voor héél Venlo, voor álle wijken, kernen en dorpen die onze gemeente rijk is. Venlo is zoveel meer dan enkel de binnenstad. Een rechtvaardige verdeling in aandacht, tijd en middelen is dan ook niet meer dan normaal. Deze wijken, kernen en dorpen kennen hun eigen lokale identiteiten en deze verscheidenheid is iets om gruuëts (trots) op te zijn. De pareltjes van de leefomgeving van deze gemeentedelen, zoals het rijke verenigingsleven, moeten dan ook gekoesterd en ondersteund worden. Zij vormen een van de bouwstenen van de verbondenheid in onze gemeente.

Onze aanpak - Gewoeën doon (gewoon aanpakken)
De mouwen opstropen en aanpakken, gewoeën doon, daar geloven wij in. Samen met álle inwoners van de gemeente Venlo zorgen we ervoor dat onze gemeente een fijne leefomgeving is en blijft. Voor nu en in de toekomst voor onze kinderen. Initiatieven en betrokkenheid vanuit inwoners moedigen wij dan ook van harte aan. Als partij hebben wij een controlerende en kritisch opbouwende taak. We houden de vinger aan de pols en geloven niet in “nee, maar”, maar juist in “ja, mits”. Onszelf daarbij ook kritisch een spiegel voorhouden, schuwen we niet. We geloven in zuiverheid, transparantie en je verantwoordelijkheid nemen, zoals een politieke partij die haar inwoners dient, behoort te doen.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter – Ad Roest

Vicevoorzitter – Jiri Ambroz
Secretaris – Mathy Hecker
Penningmeester – Imme Roest
Secretariële ondersteuning – Riet Goosen

Adviseur – Wiek Cremers

 

Beloningsbeleid
Het bestuur van het EENLokaal kent géén bezoldigde bestuurders.  Bestuursleden mogen alleen werkelijk gemaakte kosten declareren, voor zover die relevant zijn en goedgekeurd worden.

 

Staat van baten en lasten 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving baten

 

Omschrijving lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften politieke funct.

15.250,00

 

Bestuurskosten

3.090,53

Contributie

1.335,00

 

Websitekosten

328,68

Rente

4,54

 

ICT kosten

227,77

Subsidie Lokaal-Limburg/OPNL

440,00

 

Kantoorartikelen

6,27

Overige inkomsten

128,08

 

Porti

107,00

 

 

 

PR Kosten

2.400,36

 

 

 

Contributie Lokaal-Limburg

50,00

 

 

 

Bankkosten

312,26

 

 

 

Reis en vergaderkosten

567,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

17.157,62

 

TOTAAL

7.090,36

 

 

 

 

 

 

Toelichting:

Van de vergoeding die de raadsleden/wethouders rechtstreeks ontvangen van de gemeente wordt een gedeelte gedoneerd aan de partij.

 

 

Balans per 31-12-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activa

28.623,77

 

Passiva

28.623,77

 Vlottende activa

0

 

 

 

 Vaste activa

 

 

Eigen vermogen

28.623,77

 Liquide middelen

28.623,77

 

Algemene reserve

28.623,77

 Rek courant RABO

3623,77

 

 

 

 Spaarrek 1 RABO

20000,00

 

 

 

 Spaarrek 2 RABO

5000,00

 

 

 

 

 

 

EENLokaal is aangesloten bij de provinciale politieke partij Lokaal-Limburg teneinde haar belangen te vertegenwoordigen. Lokaal-Limburg is op haar beurt aangesloten bij de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). 

Voor alle overige informatie, zoals onze statuten en huishoudelijk reglement zie elders op deze website.

 

Lees hier het Beleidsplan

Lees hier het Verslag 2023 Secretariaat

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved