EENLokaal archief 2020

06-02-2020
Hondenbelasting gemeente Venlo
In deze collegeperiode wordt de hondenbelasting stapsgewijs met uiteindelijk 40% verlaagd, zoals besloten door de gemeenteraad Venlo. De keuze om te verlagen in plaats van afschaffen is destijds gemaakt om de daling van de gemeentelijke inkomsten niet te abrupt te laten zijn.
In de media horen en lezen we de laatste dagen, ook vandaag weer in De Limburger, dat het de hondenbelasting niet altijd een positieve bijdrage levert aan het huishoudboekje van gemeenten. De kosten van deze belasting vallen in sommige gemeenten hoger uit dan de opbrengsten.
05-02-2020
Vragen over Missiemuseum Steyl
Het Missiemuseum Steyl is een begrip in Steyl en daarbuiten. Wie is er niet in contact gekomen met de beer, de dieren en de mooie, interessante zaken die met de rijke historie van het missiewerk te maken hebben?

Het is duidelijk dat het Missiemuseum het moeilijk heeft en daarom heeft Leon van den Beucken van de fractie EENLokaal hierover vragen gesteld aan het college. Immers er werken ook nog bijna 40 vrijwilligers met ziel en zaligheid en Kloosterdorp Steyl is toch een van de parels van de gemeente Venlo, als het om toerisme gaat! Binnen onze parel Kloosterdorp Steyl is het Missiemuseum een onmisbare schakel.

Daarom heeft Leon van den Beucken vandaag ook een bezoek gebracht aan de mensen van het Missiemuseum en de bevlogenheid, maar nu ook bezorgdheid van dichtbij kunnen voelen!
01-02-2020
Erfgoed Kazerne Kwartier
De wethouder heeft afgelopen woensdag tijdens de behandeling van de visie Kazerne Kwartier, de inhoud van onze motie over ‘Erfgoed Kazerne Kwartier’ toegezegd. Met deze motie proberen we enkele monumentale onderdelen in het gebied te herstellen, bepaalde cultuur historische elementen zoals de ophaalbrug, de put en de gracht te reconstrueren. En tenslotte een informatie centrum te realiseren, die het rijke cultuur historisch verhaal van het gebied kan vertellen aan bezoekers.
23-01-2020
We doen het best goed in Venlo!

De Provincie heeft de gemeenteraad een brief gestuurd waarin gemeld wordt dat de Provincie blij is met de begroting van de gemeente Venlo en we ook in 2020 niet onder verscherpt toezicht van de Provincie komen. Hieronder het eerste deel van de brief.

We doen het best goed in Venlo!

Begroting 2020, Geachte raad, in ons schrijven van 26 maart 2019, 2019/22076, hebben wij uiteengezet onder welke voorwaarden een gemeente in 2020 in aanmerking kan komen voor repressief begrotingstoezicht. Aangezien uw gemeente aan alle voorwaarden voldoet, komt zij in 2020 voor deze vorm van toezicht in aanmerking. Dat betekent dat noch de begroting, noch de wijzigingen daarvan onze goedkeuring behoeven.
Stichting Venlo Fietst
Na bestuurlijk overleg en overleg met gemeente Venlo en gemeente Straelen, heeft VenloFietst besloten het evenement dat gepland stond op 25 en 26 april 2020, te verplaatsen naar 24 en 25 april 2021. Gezien de coronaperikelen zijn de risico’s op alle fronten onverantwoord om dit evenement in 2020 door te laten gaan.

De stichting VenloFietst heeft er via bemiddeling door fractievoorzitter Luud Pieko van EENLokaal voor kunnen zorgen dat houders van de Stadspas Venlo (vanaf januari) voor het meedoen aan VenloFietst op 25 & 26 april 2020 een fikse korting krijgen.
01-02-2020
Spijbelen in Venlo
Recent hebben we in Dagblad de Limburger kunnen lezen dat ‘Fors meer leerplichtige jongeren spijbelen in Venlo’
28-12-2019
EENLokaal erg blij: totaalaanpak van Kaldenkerkerweg Tegelen weer een stuk dichterbij!
Omdat de provincie 900.000 euro beschikbaar wil stellen, is de verbetering van de Kaldenkerkerweg in Tegelen weer een stap dichterbij.

20-11-2019
Ook ambulances moeten langzamer rijden op de snelweg
EENLokaal maakt zich zorgen over de gevolgen van verlaging van de maximum snelheid op de snelwegen voor de ambulancedienst en onze inwoners.
Bij het terugschroeven van de maximale snelheid op onze snelwegen zal het spoedvervoer aanmerkelijk (30 km/u) trager gaan verlopen. En dat terwijl elke seconde telt! Spoedvervoer gaat ook over vervoer over langere afstanden naar specialistische ziekenhuizen.
Daarom heeft Leon van den Beucken van EENLokaal vragen gesteld aan het college alsmede ook LOKAAL-LIMBURG aan Gedeputeerde

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved