EENLokaal Actueel

De Rotonde
Elke zaterdag om 11:00 uur live op de radio praten Jan Kessels en Peter Pasmans met betrokken mensen over cultuur, kunst, sport, historie en politieke actualiteiten.
zaterdag 27 juni 11:00. Tom Verhaegh (CDA), Donald Fijnje (PVV), Hay Janssen (PvdA) en Luud Pieko (EENLokaal) wordt een aantal stellingen voorgelegd waar over gediscussieerd werd. Interessante aflevering!
EENLokaal Open Forum
Discussieer mee op ons Open Forum, al meer dan 1100 volgers!

Kijk ook eens op onze FaceBook pagina, vergeet ons niet te liken.

01-08-2020
Kijk in je wijk 9

In onze gemeente Venlo zijn veel bijzondere plekken te vinden.
Van mooie natuur tot bloeiend verenigingsleven en van een stukje historie tot plekken waar we samenkomen.
Deze plekken vertellen wat over het DNA van ieder dorp en iedere wijk.

EENLokaal is van mening dat we die plekken en de identiteit van ieder dorp en iedere wijk moeten koesteren en die identiteit mag gevierd worden.

Herkent u deze lokatie? Stuur dan een bericht naar kijkinjewijk@eenlokaal.nl met de lokatie, uw naam, adres en telefoonnummer en wellicht geniet u binnenkort van een heerlijke EENLokaal taart.
Inzenden kan tot en met 28 Augustus!
24-07-2020 (foto Omroep Venlo)
Artikel 44 vragen inzake verkeersveiligheid Maasbreeseweg
Onderwerp: ongeluk met dodelijke afloop Maasbreeseweg-Vlasvenweg

Bij het verlaten van het crematorium Yardenhuis moeten weggebruikers alert zijn op het verkeer op de Maasbreeseweg dat voorrang heeft. Op 22 juli vond er een dodelijk ongeluk plaats doordat vermoedelijk de bestuurder van een personenauto komende vanaf de Vlasvenweg geen voorrang verleende aan een vrachtwagen, volgens een bericht van Omroep Venlo.
Bezoekers van het crematorium Yardenhuis, de natuurbegraafplaats of uitvaartverzorging van der Laan, zijn meestal in een emotioneel kwetsbare situatie. Overmand door verdriet of op hoge leeftijd verlaten ze dan via de Vlasvenweg het gebied om de Maasbreeseweg op te rijden waar de maximale snelheid weliswaar 80 kilometer per uur is, maar vaak sneller wordt gereden. Wij kunnen ons zo maar voorstellen dat de alertheid op dat moment minder is.
Bovenstaande is aanleiding tot de volgende vraag: bent u bereid om met de Provincie in overleg te treden om te pleiten voor de aanleg van een rotonde op de huidige kruising Vlasvenweg-Maasbreeseweg en ons over de uitkomst van uw gesprek te informeren?

Namens de fractie EENLokaal


Luud Pieko
24-07-2020
Artikel 44 vragen inzake bermen maaien
In het krantenartikel in De Limburger van 23 juli 2020 lezen wij dat bij het maaien ongewenste negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor het kwetsbaar ecologisch evenwicht.

Op “Venlo Online” van 18 juni 2018 laat u ons het volgende weten:

“Insecten zijn belangrijk. Het gaat slecht met de insecten, maar is dat een probleem? Jazeker. Want 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere bestuivende insecten. Ze zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. Daarnaast zijn insecten ook belangrijk voor andere dieren die insecten eten, zoals vogels. Eigenlijk zijn de insecten van levensbelang voor ons hele ecosysteem”.
Op 14 juni ontving u van ons artikel 44 vragen over insecten en de actuele en toekomstige biodiversiteit van het Kazerneterrein. Wij ontvingen uw niet geheel tevredenstellende antwoorden op 9 juli. Niet geheel tevredenstellend omdat u enerzijds vermeldt dat:
“Het document waar u naar verwijst in uw vraagstelling heeft betrekking op het nieuw ingezette bermbeheer van de gemeente Venlo. Dit is een van de manieren om bij te dragen aan verbetering van de biodiversiteit. Het belang van de rol van bestuivers, zoals bijen en andere insecten wordt door ons college onderschreven”,
maar u tevens opmerkt dat:
“bloembestuiving door insecten zal niet specifiek geborgd gaan worden in gemeentelijk beleid”.
Bovenstaande is aanleiding tot de volgende vragen:
1. Stelt de gemeente Venlo bij haar aanbestedingen voor het maaiwerk eisen aan de uitvoerders; moeten zij personeel inzetten op hun maaimachines die in het bezit zijn van een bewijs van vaardigheid “ecologisch maaibeheer” of anderszins een opleiding gevolgd hebben zoals die bijvoorbeeld door de stichting Groenkleur gegeven wordt?
2. Zo ja, wordt momenteel en in de toekomst in de gemeente Venlo al het maaiwerk uitgevoerd door opgeleid personeel zoals omschreven bij vraag 1?
3. Zo nee, wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de gemeente Venlo een ecologisch vriendelijk maaibeleid gaat krijgen, zoals omschreven in vraag 1 en op welke termijn gaat u dat realiseren?
4. Bent u bekend met het initiatief TIM (Tel Insecten Mee) van de gemeente Amersfoort?
5. Bent u één van de gemeenten die zich bij het project TIM heeft aangesloten?
6. Zo nee, bent u van plan zich bij project TIM aan te sluiten?
7. Indien u zich niet wenst aan te sluiten kunt u ons dan laten weten waarom niet?

Namens de fractie EENLokaal


Luud Pieko
07-07-2020
Het wonder van Venlo
Met oud-ondernemer Ad Roest kwam in 2018 een politieke outsider financieel aan het roer te staan van de destijds bijna bankroete stad Venlo. In twee jaar tijd heeft de voorman van EenLokaal met zijn onorthodoxe en verfrissende aanpak weer licht in de duisternis weten te brengen. Tegeltjeswijsheden in de strijd tegen bestuurlijke overmoed.
De nee nee sticker op de deur naar zijn werkkamer spreekt duidelijke taal. Wethouder Ad Roest (72 van Venlo ( Financiën) geeft niet graag geld uit. ‘De wethouder van nee’, luidt op het stadhuis zelfs zijn bijnaam. Roest is nog trots ook op die reputatie, al maakt hij zich daarmee niet bij iedereen even geliefd. Maar dat wist de gepensioneerde ondernemer ook wel , toen hij in 2018 als wethouder aantrad.
Venlo verkeerde destijds in een acute financiële crisis. Roest beloofde de stad van het bankroet te redden, maar dan moest er wel financieel orde op zaken gesteld worden. En met harde hand, gezien de miljoenentekorten. Roest achtte zich daarvoor als leider van de grootste partij de aangewezen kandidaat. Hij was naar eigen zeggen niet alleen apolitiek, maar ook afkomstig uit de zakenwereld en hoefde geen carrière meer te maken. Hij kon dus zijn rug recht houden, ook als de druk groot werd. Bepaald geen grootspraak, zo blijkt twee jaar later. Venlo staat er op dit moment financieel weer goed voor, verrassend snel voor een gemeente die zich zo diep in de nesten had gewerkt. De miljoenentekorten lijken wel als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. Vorig jaar kon de Noord-Limburgse gemeente voor het eerst sinds jaren de boeken weer afsluiten met een dikke plus.
Drie W’s
Roest wordt door iedereen op het stadhuis gezien als de architect van het ‘wonder van Venlo’. Wat is zijn geheim? Duidelijke spelregels die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, zegt de voormalige eigenaar van verschillende rijwielzaken bescheiden. Er volgt een betoog over de gebruikelijke drie W’s in de gemeentepolitiek: wat willen we bereiken, wat moeten we daarvoor doen en wat mag het kosten.
Roest heeft daar wel eigenhandig drie W’s aan toegevoegd: wie moet de rekening betalen, waarom doen we het eigenlijk en wat gebeurt er als we het niet doen. Die nieuwe, bredere benadering heeft Venlo in financieel opzicht geen windeieren gelegd. Maar Roest heeft ook aan andere knoppen gedraaid om zuinigheid te bevorderen. Zo zijn taakstellingen uit de begroting verwijderd, omdat die meestal toch niet uitkomen. Alle risico’s worden daarentegen wel benoemd. Voordelen blijven op hun beurt weer wel onbenoemd, totdat die meevallers op de bank staan.
Daarmee zijn we er nog niet. De financiële doctrine die Roest op het Venlose stadhuis heeft ingevoerd, schrijft ook voor dat budgetten er niet zijn om uitgegeven te worden, maar om doelen te bereiken. Dat lijkt een nuance, maar dwingt ambtenaren en bestuurders wel om continue kritisch te blijven. En zo zijn er nog wel meer foefjes die Roest toegepast wil zien. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe ambities, dan moeten daarvoor eerst oude ambities plaatsmaken. Ook alle majeure projecten, waaronder het Kazernetrerrein en Vierpaardjes, zijn inmiddels herijkt. Venlo springt kortom niet meer verder dan de reikwijdte van de financiële polsstok toestaat.
Evenwicht
De gevolgen zijn onmiskenbaar. Inkomsten en uitgaven zijn weer structureel in evenwicht, ongeacht de scheefgroei in de jeugdzorg, waarvoor de gemeente moet opdraaien. Voor Roest zelf is het ook niet meer dan vanzelfsprekend dat het huishoudboekje klopt. Als je een goed huisvader wil zijn, moet je ook keuzes maken. Als je krap bij kas zit kun je niet en je kapotte wasmachine repareren en ook op vakantie gaan, vertelt hij nuchter.
De tegeltjeswijsheden van Roest hebben ook op het provinciehuis in Maastricht zoveel indruk gemaakt, dat het provinciaal bestuur de geldkraan naar Venlo weer heeft opengedraaid. Dat was zonder de zuinige politiek van Roest niet gelukt, zeggen ingewijden. Maar dat vindt de wethouder te veel eer. Je doet dit soort dingen nooit alleen, wil hij benadrukt zien, je bent afhankelijk van collega’s en ambtenaren.
Beurskens
Vooral de rol van Twan Beurskens (VVD) verdient vermelding, als we Roest mogen geloven. De oud-wethouder van Venlo en voormalig gedeputeerde trad in 2018 aan als gemeentesecretaris in zijn thuisstad. Onder zijn leiding werd de organisatie opgeschud, werden op sleutelposities nieuwe mensen benoemd, werd de ‘eilandjescultuur’ doorbroken en het aantal programmalijnen gehalveerd. Discipline en kritisch vermogen op de werkvloer kwamen weer centraal te staan. Een proces dat ook nu nog in volle gang is, zegt Roest. Venlo is er dus nog niet, maar is dankzij de onorthodoxe en verfrissende aanpak van de krasse oud-ondernemer wel weer boven Jan. Een prestatie van formaat.
Peter Kamps is commentator van De Limburger en schrijft op deze plek wekelijks over economie, politiek, openbaar bestuur en ondernemerschap in Limburg.
07-07-2020
Venlo start pilot met ‘houd de lijn vrij-tegels’
Voor blinden en slechtzienden is het vaak een probleem; obstakels op de blindengeleidelijnen. Daarom start de gemeente, in samenwerking met de Venlose Gehandicaptenraad, een pilot met opvallende, blauwe straattegels. Vandaag zijn de eerste tegels, die weggebruikers oproepen om de geleidelijnen vrij te houden van obstakels, op 10 plekken in de binnenstad geplaatst. Samen met de Gehandicaptenraad heeft de gemeente de locaties bepaald: Vleesstraat, Parade, Keulse Poort en het NS Station Venlo.
06-07-2020
EENLokaal maakt zich grote zorgen over leefbaarheid Boekend
EENLokaal maakt zich behoorlijk veel zorgen over de leefbaarheid en gezondheid van inwoners van Boekend en daarover hebben we vragen over gesteld aan het Venlose college.

Rijkswaterstaat gaat een aantal geluidswerende maatregelen aan de Blerickse kant van de A73 nemen, omdat daar vrijwel overal al geruime tijd de Geluid Productie Plafonds worden overschreden. Tegelijkertijd wordt de A73 ter hoogte van Blerick verbreed voor betere doorstroming en meer veiligheid. Dat is een goede zaak volgens EENLokaal als ook de ophoging van de geluidsschermen aan de zijde van Blerick, voor de leefbaarheid.

Maar voor Boekend komen er geen maatregelen. De redenen zijn volgens Rijkswaterstaat enerzijds de geringe verwachte toename van het geluid. En Boekend heeft minder inwoners. En wat is dan de oplossing: het GPP wordt gewoon verhoogd.

EENLokaal vreest – net als een aantal inwoners – dat er geluidstoename komt door de extra parallelstrook. Maar we vrezen ook nog eens extra effect is van geluid dat Boekend in gekaatst wordt, via de sterk verhoogde geluidschermen die aan de Blerickse kant worden geplaatst.

De kern Boekend heeft de afgelopen decennia al zwaar aan leefbaarheid moeten inboeten. In de eerste plaats door de A73 zelf en de toenemende verkeersintensiteit. En dan de uitbreiding van industrie van de Tradeports en de railterminal, met bijbehorende geluidsoverlast. Over niet al te lange tijd, staan er dan ook nog een aantal grote windturbines te gieren en kreunen, vlakbij de Boekend. De inwoners van Boekend betalen steeds de rekening voor de lokale en regionale economische belangen, voor de regionale en landelijke mobiliteit en straks ook nog duurzaamheid.

Maar wie houdt er überhaupt rekening met de optelsom van al deze zaken in het kader van leefbaarheid? Alle overlast stapelt zich namelijk wel op. Ons raadslid Leon van den Beucken stelde tijdens een informatieve, digitale raadsbijeenkomst met Rijkswaterstaat al vragen. Het bleek dat de windturbines, railterminal en industrielawaai niet meegenomen zouden zijn in een cumulatieve beoordeling door Rijkswaterstaat. En het is dus maar de vraag of de effecten van ophoging van de geluidschermen aan de kant van Blerick meegenomen zijn of in beeld zijn.

Hoewel Rijkswaterstaat beslist wat er gaat gebeuren, willen we onze zorgen niet verbergen en stellen we de gemeente Venlo vragen. De gemeente is namelijk wel een gesprekspartner van Rijkswaterstaat en is bovendien ook betrokken bij ontwikkelingen op de Tradeports.
25-06-2020
Groen licht voor noodfonds verenigingen.
De jaarrekening 2019 toont een miljoenenoverschot die ingezet gaat worden voor een aantal zaken. 2.772.000 wordt ingezet voor de gevolgen van de Coronacrisis. EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en de fractie Oruc hebben daarvan 772.000 Euro bestemd voor gemeenschapshuizen en verenigingen in sport en culturele sector. VVD, CDA, D66 en PVV stemden tegen en laten verenigingen met financiële problemen in 2020 in de kou staan.
25-06-2020
Motie EENLokaal “KRACHTIGE VUIST TEGEN VERVUILING” unaniem aangenomen in Gemeenteraad.
Vooral in deze tijd van Covid-19, zien we een toename van zwerfafval en vooral illegale dumpingen. Ook onze gemeenteraadsleden worden hier terecht op aangesproken.
Ook al staan er goed geleegde prullenbakken, soms wordt het vuil er gewoon expres langs geworpen. Zelfs onze natuurgebieden en buitengebieden moeten het ontgelden met afvaldumpingen. Niet alleen druggerelateerd, maar ook bouwafval, huishoudelijke apparaten en afgedankte meubels.
De gemeente ruimt illegale dumpingen weliswaar op, maar het blijft een plaag. Zwerfaval wordt op veel plaatsen periodiek door verenigingen en groepen of individuele vrijwilligers opgeruimd. Juist deze groepen willen wij duidelijk laten zien dat we wat willen doen aan de aanpak van de asociale veroorzakers. Het probleem is dat de boetes laag zijn (€ 140,= minderjarigen de helft) en de pakkans niet zo groot. Bovendien gaat de opbrengst van het boete-geld linea recta naar het Rijk, in plaats van naar de gemeente die het probleem wel moet bestrijden.
EENLokaal diende een motie in “krachtige vuist tegen vervuiling”. Hierin wordt het college van Venlo opgeroepen om samen met de grote gemeenten (G40) bij het Rijk te lobbyen om de gemeenten zelf de hoogte van de boete te laten bepalen en het verkregen geld beschikbaar te stellen aan de gemeenten, om zodoende de problematiek beter te kunnen aanpakken. Verder willen we dat de gemeenten samen de overheid vragen om ook met andere creatieve oplossingen te komen.
Als de Rijksoverheid hiertoe over gaat, denken hier lokaal wel een stap in de goede richting te zetten. Aanvullend op de aanpak die er al is.
We zien dat steeds meer inwoners zich hier terecht aan ergeren en hier foto’s van maken en op de sociale media zetten. Echter lang niet altijd meldt men grootschalige afvaldump bij de gemeente. We roepen wel op om dit te doen via de BuitenBeter app, tel. 14077 of via de e-mail info@venlo.nl
08-06-2020
Omroep Venlo: Noodfonds laat discussie over subsidies niet verstommen
Het aangekondigde noodfonds voor verenigingen zal het debat in de gemeenteraad over het schrappen van subsidies niet doen verstommen.
07-06-2020
Coalitie: stroppenpot van acht ton voor verenigingen in nood in Venlo
De vijf coalitiepartijen EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks en 50PLUS zullen in de oordeelsvormende vergadering van 10 juni aankondigen dat zij op 24 juni in de besluitvormende vergadering een amendement gaan indienen bij Raadsvoorstel 37, de jaarstukken. Ook deze coalitie is niet doof voor de onrust die in delen van de culturele en sportsector is ontstaan en wil met dit amendement voor nu en de komende jaren rust brengen.
Als vervolg op de inbreng van de coalitie tijdens de Kadernota wordt het college opdracht gegeven de €772.000, die voorgesteld wordt toe te voegen aan het Coronafonds, in eerste instantie in te zetten voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis en hieruit tevens voor het jaar 2021 en volgend een vangnet in te stellen voor de eventuele gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel.
De coalitie geeft hiermee de culturele sector een steuntje in de rug, indien nodig, zoals ook eerder met de bibliotheek werd gedaan, zodat we kunnen ondersteunen in het crisisjaar 2020 en voor 2021 en verder een zachte landing kunnen creëren bij de herijking van het subsidiestelsel.
30-05-2020
Inbreng EENLokaal over de Cultuurvisie ‘Het cultureel vermogen van Venlo’
Tijdens de oordeelvormende vergadering hebben we uitgebreid bij deze visie stil gestaan en hebben we voldoende van gedachte kunnen wisselen. Wij als EENLokaal zijn dan ook van mening dat we die discussie niet overnieuw moeten doen.
28-05-2020
Kadernota EENLokaal 2021
Bij aanvang van deze coalitieperiode werden we geconfronteerd met een rampzalige financiële situatie. We zijn inmiddels zo ver hersteld dat zelfs ons dagblad hier niet aan voorbij kon gaan en concludeert dat Venlo geen zorgenkindje meer is. Complimenten daarvoor aan de organisatie, het college en deze voltallige gemeenteraad.
28-05-2020
Meer geld voor Bibliotheek Venlo, ook de dorpen profiteren!
De hele gemeenteraad heeft gisteravond een motie aangenomen, waarin het college opgeroepen wordt meer subsidie te gaan verlenen aan de Bibliotheek. Het gaat om een aanvulling van 700.000 euro voor vier jaar.
Dat is een mooie opsteker voor de Bieb! Immers uit onderzoek – door de gemeente aangezwengeld – is gebleken dat de bibliotheek het erg goed doet.
Ook EENLokaal wil natuurlijk graag dat de dorpsbibliotheken in Arcen, Velden, Blerick, Tegelen en Belfeld openblijven. En bovendien is het van belang dat we ook in de dorpen de kerntaken - met name educatie - kunnen blijven bieden en versterken. Het kan niet de bedoeling zijn, dat de inwoners van de dorpen naar Venlo moeten trekken om van faciliteiten gebruik te kunnen maken. In de praktijk blijkt al dat dit ook niet gebeurt.
We zijn blij dat de voltallige gemeenteraad oog, oor en waardering heeft voor het werk van de bieb.
27-05-2020
Uit de Raad geklapt!
Vandaag behandelen we de Kadernota 2021, hét belangrijkste moment van het jaar omdat de gemeenteraad het college de richtingen (kaders) aangeeft voor de volgende periode. Wat gaan we meer of minder doen, wat doen we niet meer of waar willen wat er aanvullend gedaan gaat worden.
27-05-2020
Goed nieuws, Missiemuseum Steyl kan door!
EENLokaal is erg blij dat het gemeentebestuur het Missiemuseum met financiële steun tegemoet
komt. Vandaag is bekend geworden dat het Missiemuseum deze handreiking krijgt.
Daarmee worden niet alleen onze inwoners en bezoekers – die van heinde en verre naar dit
bijzondere en authentieke museum komen – blij gemaakt, maar uiteraard ook de 35 tot 40 vrijwilligers.
We hebben niet alleen een museumkwartier in het Centrum van Venlo, maar ook op andere
plekken.De dorpen rondom het centrum laten ook veel moois zien, waaronder het kloosterdorp Steyl, een
echte toeristische parel. Ook daarvoor willen wij nu en in de toekomst blijven staan.
Naar aanleiding van het bericht dat het Missiemuseum financieel in moeilijkheden zou komen, hebben wij
vrijwel meteen een overleg gehad met het museum en vervolgens artikel 44 vragen gesteld aan het Venlose college.
Samen moeten we nu gaan kijken hoe de financiele steun op lange termijn er uit komt te zien.
aldus Leon van de Beucken ..............
23-05-2020
GEMEENTE VENLO
Niet langer drie minuten wachten aan de telefoon
DOOR PETER HEESEN
Mensen die de gemeente Venlo bellen, moeten gemiddeld twintig seconden wachten voor ze iemand aan de lijn krijgen. Een forse verbetering vergeleken met een jaar eerder, toen dat nog drie minuten duurde.
Dat rapporteert wethouder Ad Roest. Hij vindt het ongepast voor een dienstverlenende organisatie om mensen zo lang te laten wachten dat ze uit ergernis vaak ophangen. Dat gebeurde begin 2019 bij één op de vijf gesprekken. Dat aantal daalde naar 4 procent eind vorig jaar.
Over heel 2019 kreeg de gemeente overigens 76.300 telefoontjes. Ze heeft fors geïnvesteerd, aldus Roest, om de bereikbaarheid te vergroten, maar ook om de telefoontjes goed af te handelen. Dat betekent dat de beller in contact komt met de juiste ambtenaar. Eind 2018 was in 35 procent van de gevallen sprake van een ‘geslaagde contactpoging’, een jaar later was dat aantal bijna verdubbeld.
19-05-2020
Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid
Vitalisering en het realiseren van samenhorigheid in de wijk “Venlo Oud-Zuid” middels het ontwikkelen van de Ecologische Stadstuin. Dat het idee na 4 jaar echt levensvatbaar geworden, fysiek nog niet zichtbaar is, betekent niet dat er op de achtergrond niets gebeurd.
16-05-2020
CDA en EENLokaal stellen vragen over afvaldumping
CDA (Tom Verhaegh) en EENLokaal (Leon van den Beucken) hebben vragen gesteld aan burgemeester Antoin Scholten over de toename van het dumpen van afval.

Dit is een grote ergernis van beide fracties én van vele inwoners van onze gemeente. Burgemeester Scholten beaamt dit probleem en geeft direct aan dat handhaven ontzettend moeilijk is en daarvoor hebben we begrip. Er wordt al ingezet op verruimde openingstijden van het milieustation en duidelijke communicatie over andere plekken waar afval naartoe gebracht kan worden. Verder geeft de burgemeester aan dat de afdeling openbare werken proactief het afval verwijdert.
Het college gaat volgende week bespreken of afval thuis kan worden opgehaald tegen een bescheiden vergoeding. Dit gebeurt al bij meerdere gemeenten. Wij hopen dat dit een positief besluit zal zijn!
Uiteraard moeten overtreders keihard aangepakt moeten gaan worden, ook al is het op heterdaad betrappen nog niet zo eenvoudig. De boetebedragen zijn landelijk vastgesteld op 140 euro, en de “opbrengst” gaat nu naar het Rijk. Om de gemeenten te steunen in de strijd tegen het toenemend asociaal gedrag, zwerfafval en grote dump, zal dit toch echt anders moeten. Dat wil zeggen veel hogere boetes en deze boetes zullen ten goede komen van de gemeente Venlo.

Op vragen over afsluiting van de bossen voor auto’s in het Holtmühle-gebied bij Belfeld en Tegelen, heeft Leon van den Beucken nog eens aangegeven, dat er binnenkort wel degelijk slagbomen komen. Daarover dreigde een misverstand te ontstaan. Een en ander wordt door gemeente en Staatsbosbeheer samen opgepakt.
09-05-2020
Goed nieuws van onze EENLokaal wethouder Ad Roest.
Onze coalitie krijgt de financiën steeds beter onder controle. Dit is wat onze Ad vandaag op zijn facebookpagina publiceerde: “als wethouder financiën en organisatie ben ik trots op de voorlopige jaarrekening 2019 met een positief resultaat van bijna 5 miljoen, bovenop het begrote begrotingsoverschot van € 5,283 miljoen dat door een begrotingswijziging is toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Twee jaar geleden was er nog sprake van grote oplopende tekorten. Door de scherpe sturing van de afgelopen jaren hebben we nu ook de buffers om de gevolgen van de Coronacrisis zoveel mogelijk op te vangen’.
10-04-2020
Stadspeiling: Venlonaren tevredener dan twee jaar geleden
Om het jaar voert de gemeente een Stadspeiling uit. Hierin onderzoeken we hoe onze inwoners aankijken tegen actuele lokale onderwerpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leefbaarheid, zorg en welzijn, cultuur en sport en de gemeentelijke dienstverlening. Belangrijkste conclusie is dat de algehele tevredenheid van onze inwoners gestegen is ten opzichte van 2017. Daarnaast blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat mensen zich veiliger zijn gaan voelen.
04-04-2020
Venlo in tijden van de coronacrisis
De burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris van de gemeente Venlo hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad over Venlo in tijden van de coronacrisis.

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved