EENLokaal Actueel

06-02-2020
Hondenbelasting gemeente Venlo
In deze collegeperiode wordt de hondenbelasting stapsgewijs met uiteindelijk 40% verlaagd, zoals besloten door de gemeenteraad Venlo. De keuze om te verlagen in plaats van afschaffen is destijds gemaakt om de daling van de gemeentelijke inkomsten niet te abrupt te laten zijn.
In de media horen en lezen we de laatste dagen, ook vandaag weer in De Limburger, dat het de hondenbelasting niet altijd een positieve bijdrage levert aan het huishoudboekje van gemeenten. De kosten van deze belasting vallen in sommige gemeenten hoger uit dan de opbrengsten.
06-02-2020
Railterminal Venlo
In De Limburger van 5 februari lazen we dat Duisburg overweegt juridische maatregelen te starten tegen uitbreiding van de railterminal in Venlo en een klacht zal indienen bij de Europese Commissie. Er vanuit gaande dat de berichtgeving in De Limburger juist is verzoeken wij u om in overleg te treden met de Provincie Limburg en Cabooter en ons de onderstaande vragen te beantwoorden.
05-02-2020
Vragen over Missiemuseum Steyl
Het Missiemuseum Steyl is een begrip in Steyl en daarbuiten. Wie is er niet in contact gekomen met de beer, de dieren en de mooie, interessante zaken die met de rijke historie van het missiewerk te maken hebben?

Het is duidelijk dat het Missiemuseum het moeilijk heeft en daarom heeft Leon van den Beucken van de fractie EENLokaal hierover vragen gesteld aan het college. Immers er werken ook nog bijna 40 vrijwilligers met ziel en zaligheid en Kloosterdorp Steyl is toch een van de parels van de gemeente Venlo, als het om toerisme gaat! Binnen onze parel Kloosterdorp Steyl is het Missiemuseum een onmisbare schakel.

Daarom heeft Leon van den Beucken vandaag ook een bezoek gebracht aan de mensen van het Missiemuseum en de bevlogenheid, maar nu ook bezorgdheid van dichtbij kunnen voelen!
01-02-2020
Spijbelen in Venlo
Recent hebben we in Dagblad de Limburger kunnen lezen dat ‘Fors meer leerplichtige jongeren spijbelen in Venlo’
01-02-2020
Erfgoed Kazerne Kwartier
De wethouder heeft afgelopen woensdag tijdens de behandeling van de visie Kazerne Kwartier, de inhoud van onze motie over ‘Erfgoed Kazerne Kwartier’ toegezegd. Met deze motie proberen we enkele monumentale onderdelen in het gebied te herstellen, bepaalde cultuur historische elementen zoals de ophaalbrug, de put en de gracht te reconstrueren. En tenslotte een informatie centrum te realiseren, die het rijke cultuur historisch verhaal van het gebied kan vertellen aan bezoekers.
01-02-2020
Kijk in je wijk 4
In onze gemeente Venlo zijn veel bijzondere plekken te vinden.
Van mooie natuur tot bloeiend verenigingsleven en van een stukje historie tot plekken waar we samenkomen.
Deze plekken vertellen wat over het DNA van ieder dorp en iedere wijk.

EENLokaal is van mening dat we die plekken en de identiteit van ieder dorp en iedere wijk moeten koesteren en die identiteit mag gevierd worden.

Herkent u deze plek? Stuur dan een bericht naar kijkinjewijk@eenlokaal.nl met de plek en uw naam, adres en telefoonnummer en wellicht geniet u binnenkort van een heerlijke EENLokaal taart.
Inzenden kan tot en met 28 februari!
23-01-2020
We doen het best goed in Venlo!

De Provincie heeft de gemeenteraad een brief gestuurd waarin gemeld wordt dat de Provincie blij is met de begroting van de gemeente Venlo en we ook in 2020 niet onder verscherpt toezicht van de Provincie komen. Hieronder het eerste deel van de brief.

We doen het best goed in Venlo!

Begroting 2020, Geachte raad, in ons schrijven van 26 maart 2019, 2019/22076, hebben wij uiteengezet onder welke voorwaarden een gemeente in 2020 in aanmerking kan komen voor repressief begrotingstoezicht. Aangezien uw gemeente aan alle voorwaarden voldoet, komt zij in 2020 voor deze vorm van toezicht in aanmerking. Dat betekent dat noch de begroting, noch de wijzigingen daarvan onze goedkeuring behoeven.
28-12-2019
EENLokaal erg blij: totaalaanpak van Kaldenkerkerweg Tegelen weer een stuk dichterbij!
Omdat de provincie 900.000 euro beschikbaar wil stellen, is de verbetering van de Kaldenkerkerweg in Tegelen weer een stap dichterbij.

Venlo Fietst
25 en 26 april 2020
EENLokaal fractieondersteuner Laurence Winter is mede-initiatiefnemer van een nieuw fietsevenement in Venlo
Goed Bezig!
Stichting Venlo Fietst
De stichting VenloFietst heeft er via bemiddeling door fractievoorzitter Luud Pieko van EENLokaal voor kunnen zorgen dat houders van de Stadspas Venlo (vanaf januari) voor het meedoen aan VenloFietst op 25 & 26 april 2020 een fikse korting krijgen.
09-11-2019
Begroting 2020-2023 unaniem door de gehele gemeenteraad van Venlo aangenomen
Eerste reactie van EENLokaal wethouders Frans Schatorjé en Ad Roest nadat de begroting 2020-2023 unaniem door de gehele gemeenteraad van Venlo wordt aangenomen. Complimenten aan iedereen die dit mogelijk gemaakt hebben. Nu de schouders er onder en aan het werk; er is nog genoeg te doen in deze stad.
20-11-2019
Ook ambulances moeten langzamer rijden op de snelweg
EENLokaal maakt zich zorgen over de gevolgen van verlaging van de maximum snelheid op de snelwegen voor de ambulancedienst en onze inwoners.
Bij het terugschroeven van de maximale snelheid op onze snelwegen zal het spoedvervoer aanmerkelijk (30 km/u) trager gaan verlopen. En dat terwijl elke seconde telt! Spoedvervoer gaat ook over vervoer over langere afstanden naar specialistische ziekenhuizen.
Daarom heeft Leon van den Beucken van EENLokaal vragen gesteld aan het college alsmede ook LOKAAL-LIMBURG aan Gedeputeerde

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved