EENLokaal Actueel

03-04-2020
EENLokaal-Vragen Missiemuseum beantwoord door Venlose college
Gisteren ontvingen we de beantwoording van de vragen van Leon van den Beucken w.b. het voortbestaan van het Steyler-missiemuseum.
EENLokaal maakt zich zorgen over de toekomst van het Steylers Missiemuseum en vindt het belangrijk dat dit museum in de toekomst voor onze inwoners en bezoekers behouden blijft. Ook de zorgen van de inwoners van met name Steyl, Tegelen en Belfeld – maar ook ver daarbuiten – zijn niet aan ons voorbijgegaan.
De gemeente voert op dit moment gesprekken met het Missiemuseum en andere partners over een structurele oplossing, zodat het museum in de toekomst gewoon kan blijven bestaan.
De gemeente is het met ons eens dat dit Museum - net als andere organisaties - een prachtplek is, ook met het oog op het sociale aspect: de vrijwilligers. Want behalve een museumfunctie is het ook een centrum voor ontplooiing.
De beantwoording is "voorzichtig bemoedigend" maar we zullen de vinger aan de pols houden.
31-03-2020
Corona nieuwsbrief Gemeenteraad Venlo
week 14
Het vergaderritme van de gemeenteraad is danig overhoop gezet door de coronacrisis.
Tegelijk is de behoefte aan informatie groot. Om die reden is een speciale nieuwsbrief voor
uw gemeenteraad in het leven geroepen waarvan dit de eerste editie vormt.
Met deze brief informeert het college u over de effecten van de coronacrisis op onze stad en
haar inwoners.
02-03-2020
EENLokaal Flitsclip
Burgerinitiatief Venlo,

Naar aanleiding van de buurtcafés heb ik het initiatief genomen de opzet van deze buurtcafés in onze buurt te implementeren. Buurt was meteen enthousiast en in een gezamenlijk overleg zijn knelpunten en wensen naar voren gekomen. De gemeente kon deze punten op de samenlevingsagenda zetten en is hiermee aan de slag gegaan. Er zijn al diverse stappen gemaakt, de buurt zelf heeft een buurt app opgezet die tot tevredenheid werkt. Er zit weer leven in de buurt van Huis en Hof in de Vossener te Venlo
06-02-2020
Railterminal Venlo
In De Limburger van 5 februari lazen we dat Duisburg overweegt juridische maatregelen te starten tegen uitbreiding van de railterminal in Venlo en een klacht zal indienen bij de Europese Commissie. Er vanuit gaande dat de berichtgeving in De Limburger juist is verzoeken wij u om in overleg te treden met de Provincie Limburg en Cabooter en ons de onderstaande vragen te beantwoorden.
01-03-2020
Kijk in je wijk 5
In onze gemeente Venlo zijn veel bijzondere plekken te vinden.
Van mooie natuur tot bloeiend verenigingsleven en van een stukje historie tot plekken waar we samenkomen.
Deze plekken vertellen wat over het DNA van ieder dorp en iedere wijk.

EENLokaal is van mening dat we die plekken en de identiteit van ieder dorp en iedere wijk moeten koesteren en die identiteit mag gevierd worden.

Herkent u deze plek? Stuur dan een bericht naar kijkinjewijk@eenlokaal.nl met de plek en uw naam, adres en telefoonnummer en wellicht geniet u binnenkort van een heerlijke EENLokaal taart.
Inzenden kan tot en met 27 maart!
05-02-2020
Vragen over Missiemuseum Steyl
Het Missiemuseum Steyl is een begrip in Steyl en daarbuiten. Wie is er niet in contact gekomen met de beer, de dieren en de mooie, interessante zaken die met de rijke historie van het missiewerk te maken hebben?

Het is duidelijk dat het Missiemuseum het moeilijk heeft en daarom heeft Leon van den Beucken van de fractie EENLokaal hierover vragen gesteld aan het college. Immers er werken ook nog bijna 40 vrijwilligers met ziel en zaligheid en Kloosterdorp Steyl is toch een van de parels van de gemeente Venlo, als het om toerisme gaat! Binnen onze parel Kloosterdorp Steyl is het Missiemuseum een onmisbare schakel.

Daarom heeft Leon van den Beucken vandaag ook een bezoek gebracht aan de mensen van het Missiemuseum en de bevlogenheid, maar nu ook bezorgdheid van dichtbij kunnen voelen!
01-02-2020
Erfgoed Kazerne Kwartier
De wethouder heeft afgelopen woensdag tijdens de behandeling van de visie Kazerne Kwartier, de inhoud van onze motie over ‘Erfgoed Kazerne Kwartier’ toegezegd. Met deze motie proberen we enkele monumentale onderdelen in het gebied te herstellen, bepaalde cultuur historische elementen zoals de ophaalbrug, de put en de gracht te reconstrueren. En tenslotte een informatie centrum te realiseren, die het rijke cultuur historisch verhaal van het gebied kan vertellen aan bezoekers.
23-01-2020
We doen het best goed in Venlo!

De Provincie heeft de gemeenteraad een brief gestuurd waarin gemeld wordt dat de Provincie blij is met de begroting van de gemeente Venlo en we ook in 2020 niet onder verscherpt toezicht van de Provincie komen. Hieronder het eerste deel van de brief.

We doen het best goed in Venlo!

Begroting 2020, Geachte raad, in ons schrijven van 26 maart 2019, 2019/22076, hebben wij uiteengezet onder welke voorwaarden een gemeente in 2020 in aanmerking kan komen voor repressief begrotingstoezicht. Aangezien uw gemeente aan alle voorwaarden voldoet, komt zij in 2020 voor deze vorm van toezicht in aanmerking. Dat betekent dat noch de begroting, noch de wijzigingen daarvan onze goedkeuring behoeven.
06-02-2020
Hondenbelasting gemeente Venlo
In deze collegeperiode wordt de hondenbelasting stapsgewijs met uiteindelijk 40% verlaagd, zoals besloten door de gemeenteraad Venlo. De keuze om te verlagen in plaats van afschaffen is destijds gemaakt om de daling van de gemeentelijke inkomsten niet te abrupt te laten zijn.
In de media horen en lezen we de laatste dagen, ook vandaag weer in De Limburger, dat het de hondenbelasting niet altijd een positieve bijdrage levert aan het huishoudboekje van gemeenten. De kosten van deze belasting vallen in sommige gemeenten hoger uit dan de opbrengsten.
Venlo Fietst
25 en 26 april 2020
EENLokaal fractieondersteuner Laurence Winter is mede-initiatiefnemer van een nieuw fietsevenement in Venlo
Goed Bezig!
Stichting Venlo Fietst
De stichting VenloFietst heeft er via bemiddeling door fractievoorzitter Luud Pieko van EENLokaal voor kunnen zorgen dat houders van de Stadspas Venlo (vanaf januari) voor het meedoen aan VenloFietst op 25 & 26 april 2020 een fikse korting krijgen.
01-02-2020
Spijbelen in Venlo
Recent hebben we in Dagblad de Limburger kunnen lezen dat ‘Fors meer leerplichtige jongeren spijbelen in Venlo’

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved