EENLokaal Actueel

Fractie EENLokaal
Facebook

Discussieer mee op ons Open Forum, al meer dan 1300 volgers!
Bekijk hier onze Facebook pagina
Vergeet ons niet te liken
Aangesloten bij:
Kloostercomplex Steyl: zorgen Kindervakantiewerk Steyl  Kloostercomplex Steyl: zorgen Kindervakantiewerk Steyl

08-08-2023

Namens EENLokaal heeft Leon van den Beucken aan het College gevraagd om zo snel mogelijk in contact te treden met Stichting Kinder Vakantie Werk Steyl.

Deze Stichting bestaat uit vrijwilligers die heel veel betekenen voor onze jeugd. Doordat ze noodgedwongen op korte termijn moeten gaan verkassen vanuit uit hun opslagplek in de kloostergebouwen in Steyl, komen ze daar mogelijk in de knel. Mijn fractie vindt dat de gemeente SKW Steyl te hulp moet komen. Zeker nu!

Zie art. 44 vragen
EENLokaal bij Graanbranderij De IJsvogel EENLokaal bij Graanbranderij De IJsvogel

08-07-2023

Met behulp van het prachtig weer was de jaarlijkse ledenbarbecue en de rondleiding bij Graanbranderij de IJsvogel Arcen (incl. de heerlijke proeverij) een groot succes!!

De IJsvogel, Arcen

Impressie...
EENLokaal: Vermijden langzaam gemotoriseerd verkeer door kom Hout-Blerick EENLokaal: Vermijden langzaam gemotoriseerd verkeer door kom Hout-Blerick

07-07-2023

Doordat een klein stuk van de Napoleonsbaan verboden is voor landbouwverkeer, zijn agrarische- en loonbedrijven gedwongen door de kom van Hout-Blerick te rijden, via de Hoverhofweg. De weg is onoverzichtelijk, bochtig en er bevinden zich vaak kinderen. Er bereikten ons hierover een aantal signalen en we zijn ter plekke gaan kijken.

Lees meer...
Onze fractieondersteuner Marjan Schuman blijft zich inzetten om armoede te bestrijden! Onze fractieondersteuner Marjan Schuman blijft zich inzetten om armoede te bestrijden!

06-07-2023

Het armoedeprobleem is niet nieuw, aldus Marjan Schuman, coördinator van het team van Maak Armoede Bespreekbaar. „Het speelt natuurlijk al veel langer. Venlo is geen uitzondering, dit speelt overal.

Bron: De Limburger

Lees meer...
Verlichting en upgrade Tuindorppark Blerick Verlichting en upgrade Tuindorppark Blerick

28-06-2023

Met trots hebben we mogen constateren dat ook het tweede, grote deel, van het Tuindorppark in Blerick is voorzien van verlichting en een verdere upgrade. Wat enkele jaren geleden begon met een handtekeningenactie door ons raadslid Duran Yildiz (EENLokaal) heeft geresulteerd in een mooie samenwerking tussen de buurtbewoners en de gemeente Venlo.
Buiten de verlichting zijn ook de speeltoestellen vernieuwd, bepaalde aanpassingen gedaan in de ruimtelijke ordening, zoals het verplaatsen van enkele banken en is het groenonderhoud verder geoptimaliseerd. Nog belangrijker is dat de buurtbewoners en de gemeenteambtenaren elkaar hebben weten te vinden en de communicatie en de samenwerking blijft doorgaan.

Wat EENLokaal betreft een mooi voorbeeld van hoe het ook kan!

EENLokaal
Felicitaties namens EENLokaal Felicitaties namens EENLokaal

22-06-2023

Felicitaties van Jiri Ambroz aan Ad Roest namens EENLokaal voor het ontvangen van de Gouversneurspenning. Natuurlijk met de welbekende EENLokaal taart.

Hierbij werd tevens een beroep op Ad gedaan om mogelijkerwijze ook weer voorzitter te worden van EENLokaal, waar hij overigens niet onwelwillend tegenover stond.

EENLokaal
Gouverneurspenning voor Ad Roest Gouverneurspenning voor Ad Roest

22-06-2023

Gouverneur Emile Roemer heeft de Gouverneurspenning toegekend aan de afscheidnemende leden van Gedeputeerde Staten en aan voormalig waarnemend gouverneur Johan Remkes

Lees meer...
Eredivisie Beach Venlo Eredivisie Beach Venlo

10-06-2023

Gistermiddag heb ik (Jaques Smeets) enerverende finales gezien tijdens Eredivisie Beach. Ik heb aangegeven dat het voor Venlo van belang is om dit soort sportieve top events te verwelkomen.
Volgend jaar zien wij de beachvolleybal helden en heldinnen graag weer.

EENLokaal
Gemeenschapshuis De Schalm op Steyl feestelijk geopend. Gemeenschapshuis De Schalm op Steyl feestelijk geopend.

03-06-2023

Als de enige wijk zonder gemeenschapshuis was Steyl al jaren op zoek naar een nieuw onderkomen. Talloze toezeggingen, beloften en gesprekken leverden niks op totdat in de gemeenteraad EENLokaal in juni 2022 opdracht gaf om een nieuwe plek te vinden.
Samen met CDA, PvdA en GroenLinks werd €150,000 meegegeven aan de wethouders, die vandaag de Schalm op Steyl feestelijk heeft geopend.

Lees meer...
Kadernota 2024 Kadernota 2024

27-05-2023

Afgelopen week stond in de gemeenteraad de kadernota op het programma.

Dit is de uitgelezen kans voor de gemeenteraad om kaders aan het college mee te geven in opmaat naar de begroting.

In de bijlage de bijdrage van EENLokaal.


Lees meer...
Nieuw dorpshuis Steyl Nieuw dorpshuis Steyl

14-04-2023

Kijk, daar doen we het voor! Na jaren heeft Steyl (als laatste wijk), ook weer een dorpshuis. Een amendement van EENLokaal, ondersteund door een meerderheid in de gemeenteraad, werd in juni vorig jaar aan genomen. Wij hopen dat leden van de niet voorgestemde fracties ook gebruik gaan maken van deze ontmoetingsplek.

(foto: de Limburger)

Lees meer...
Wandelroute-informatieborden in Tegelen Wandelroute-informatieborden in Tegelen

14-04-2023

Frans Schatorjé onthulde vandaag wandelroute-informatieborden in Tegelen. Vrijwilligers die (zwerf)afval in Tegelen opruimen zorgden voor de Euro's. De wijkraad realiseerde de borden in samenwerking met de Heemkundige Kring.

EENLokaal
Ambachtenwerkplaats geopend bij de Zuidpilaar in Venlo-Zuid Ambachtenwerkplaats geopend bij de Zuidpilaar in Venlo-Zuid

14-04-2023

Wethouder Frans Schatorjé heeft vrijdag 14 april op feestelijke wijze een ambachtenwerkplaats geopend bij de Zuidpilaar in Venlo-Zuid. Het initiatief komt van Stichting Groen Licht en past uitstekend bij de wens van de gemeente Venlo om inwoners op allerlei gebieden vaardiger te maken.

Lees meer...
Eerste beweegtoestellen in Gemeente Venlo geopend door wethouder  Jacques Smeets Eerste beweegtoestellen in Gemeente Venlo geopend door wethouder Jacques Smeets

12-04-2023

In 2021 bepaalde de gemeenteraad dat er voor 200.000 Euro aan buiten-beweeg-toestellen aangelegd moesten worden in de gemeente Venlo. Het initiatief van ons raadslid Tugba Özkaya werd omgezet in een amendement en breed in de Raad ondersteund. Onze wethouder Jacques Smeets opende op 12 april de beweegtoestellen in Blerick naast het Muspelheim. Er gaan de komende maanden nog meer van dit soort mooie initiatieven verschijnen, gerealiseerd door de bewoners, in nauwe samenwerking met partners in de stad en de gemeente

EENLokaal
"School in Stadhuis" "School in Stadhuis"

02-02-2023

Vandaag was de laatste dag van "School in Stadhuis". Ook deze week kwamen leerlingen uit het voortgezet beroepsonderwijs naar het stadhuis om zich in te leven in de rol van raadslid of wethouder. Dit jaar lag er een raadsvoorstel voor met de vraag of het zwembad De Wisselslag gerenoveerd of nieuw gebouwd moest worden. Het waren weer  leuke, dynamische en leerzame dagen. Met dank aan de griffie en de suppoosten Twan en Maartje!

EENLokaal
Gouvernement Maastricht Gouvernement Maastricht

02-02-2023

Vandaag is door Lokaal-Limburg een rondleiding georganiseerd voor diverse leden van verschillende Lokale Partijen in het gouvernement in Maastricht.
Vanuit EENLokaal waren er 4 personen aanwezig en hebben ook de commissaris van de koning Emile Roemer kunnen ontmoeten. Raymond Franssen (fractievoorzitter Lokaal-Limburg) gaf toelichting over debatteren m.b.t. diverse aandachtspunten.

EENLokaal
Aanleg snelfietsroute Belfeld-Reuver gaat beginnen na de zomer! Aanleg snelfietsroute Belfeld-Reuver gaat beginnen na de zomer!

02-02-2023

Samen met de inwoners zijn we hier blij mee. We hebben ons altijd hard gemaakt voor deze snelfietsroute en tevens voor de ontbrekende verlichting de laatste 800 meter voor de bebouwde kom van Reuver. Namens EENLokaal heeft Leon van den Beucken in 2019 ook gevraagd aan het college, om fietsverlichting uitdrukkelijk te bedingen als randvoorwaarde voor medewerking aan het snelfietspad. Immers toen koos de provincie voor deze nieuwe variant in plaats van de toeristische variant letterlijk langs de Maas

Lees meer...
 Weesfietsen sneller van de straat af Weesfietsen sneller van de straat af

31-12-2022

In 2020 stelden Tugba Ozkaya en Leon van den Beucken namens EENLokaal schriftelijke vragen over weesfietsen, die tot overlast leidden. Dit zijn vaak afgedankte of gestolen fietsen.

Het probleem zou vanaf nu hoogstwaarschijnlijk flink moeten afnemen, want de gemeente kan nu na twee weken fietsen verwijderen.
Deze fietsen krijgen een label, en dan heeft de eigenaar nog twee weken tijd om de fiets weg te halen, anders verwijdert de gemeente de weesfiets ,
Ook las deze afgesloten is. Uiteraard moet er wel eerst een overlastmelding de achtergelaten fiets komen, voordat deze 14 dagen ingaan.
Dat is de randvoorwaarde om weesfietsen weg te halen en de overlast te dempen. Zie ook het bericht
:

Vragen ex. Artikel 44 reglement van orde

Beantwoording vragen ex. Artikel 44 reglement van orde

Omroep Venlo-Vanaf 2023 minder zwerffietsen in Venlo
 Motie EENLokaal aangenomen: gladheidsbestrijding onder de loep Motie EENLokaal aangenomen: gladheidsbestrijding onder de loep

29-12-2022

Het gladheidsbestrijdingsplan Venlo is gebaseerd op de inspanningsverplichting met een basisplan. Niet overal wordt gestrooid en geveegd en de burgerparticipatie reikt niet overal.
Namens EENLokaal heeft Leon van den Beucken het voortouw genomen, een motie in te dienen om voor onze senioren de belangrijkste looproutes ook bij winterse omstandigheden begaanbaar te houden.
Gevraagd wordt te bezien welke looproutes in aanmerking komen voor extra maatwerk, waarbij lokale ondernemers (hoveniers) ingezet kunnen worden.
De ervaringen uit dit winterseizoen kunnen nog worden meegenomen, zodat we voor 1 april in beeld hebben wat de mogelijkheden zijn, zodat met name onze senioren veilig vanuit hun wijk of wooncomplex naar de belangrijkste voorzieningen kunnen lopen, zoals supermarkt, huisarts, bibliotheek of gemeenschapshuis. Behalve veiligheid, speelt ook het bestrijden van eenzaamheid een rol.

De motie werd vrij breed ingediend en ondersteund en kreeg dus een meerderheid in de laatste vergadering voor de Kerst.

Bekijk de Motie...
 Officiële heropening jongerencentrum Jacx Officiële heropening jongerencentrum Jacx

26-11-2022

Onder toeziend oog van de genodigden verrichtte onze wethouder Frans Schatorjé de openingshandeling met zijn graffitikunst. Onder de aanwezigen waren o.a. onze tweede wethouder Jacques Smeets, ons raadslid Ergün Cangir en mederaadsleden van andere partijen.


https://youtube.com/shorts/2e9T64UPfQI

https://youtube.com/shorts/fk5jw2B9ZU0

Lees meer...
Maximum snelheid scootmobielen aanpassen! Maximum snelheid scootmobielen aanpassen!

20-10-2022

EENLokaal vraagt al langer om aandacht om de maximum snelheid van scootmobielen van 12 naar 15 kilometer per uur te verhogen. Nadat de gemeente Venray besloot dit te standaardiseren biedt nu ook de gemeente Venlo de mogelijikheid voor iedereen die het wilt om de maximum snelheid aan te laten passen.

EENLokaal
Begroting Venlo een één oogopslag Begroting Venlo een één oogopslag

13-10-2022

De begroting voor de komende 4 jaar is weer opgemaakt door de gemeente Venlo. Hier de begroting in 1 oogopslag: waar komt het geld vandaan en waar geven we het aan uit?

Lees meer...
Burgerraadslid Burgerraadslid

09-10-2022

Roel Konings is geïnstalleerd als burgerraadslid. Roel: welkom en gefeliciteerd!

EENLokaal
Venlo ondersteunt inwoners en wil woonlasten gelijkhouden Venlo ondersteunt inwoners en wil woonlasten gelijkhouden

06-10-2022

De gemeente Venlo schrijft de komende jaren zwarte cijfers en heeft voldoende middelen om haar plannen uit te voeren. Door de hoge inflatie, de stijgende energieprijzen en de personeelstekorten zijn het onzekere tijden voor inwoners, verenigingen en ondernemers.

Lees meer bij nu.venlo.nl
Hoge energierekening Hoge energierekening

14-09-2022

Gisteravond heeft de gemeenteraad een ronde tafel gesprek gehouden over de brede dreigende armoede problematiek waarbij het accent duidelijk lag op de hoge energieprijzen.


Lees meer...
 Motie menstruatiearmoede door EENLokaal Motie menstruatiearmoede door EENLokaal

17-11-2022

Tijdens de begroting afgelopen vrijdag 4 november heeft EENLokaal de motie menstruatiearmoede ingebracht. Onze motie werd mede ingediend door 9 van de 11 partijen!Lees meer...
Begroting 2023
in één oogopslagToelichting begroting door Duran Yildiz Toelichting begroting door Duran Yildiz

04-11-2022

Afgelopen vrijdag 4 november is de Programmabegroting 2023-2026 behandeld. Hierbij de inbreng van EENLokaal.


Kijk hier via YouTube
Gemeente Venlo gaat voor alle basisscholen in de gemeente gratis gezonde voeding beschikbaar stellen Gemeente Venlo gaat voor alle basisscholen in de gemeente gratis gezonde voeding beschikbaar stellen

28-10-2022

'Kinderen mogen niet de dupe worden van de geldproblemen thuis', aldus wethouder Frans Schatorjé. 'Venlose jeugd moet gelijke kansen krijgen.'

Bron: OmroepVenlo


Lees meer...
Venlo-Fonds  biedt ondersteuning bij de hoge energielasten. Venlo-Fonds biedt ondersteuning bij de hoge energielasten.

13-10-2022

De contouren van het Venlo-Fonds zijn vastgesteld. Hiermee biedt gemeente Venlo een breed maatregelenpakket voor de hele samenleving. Het pakket biedt ondersteuning bij de hoge energielasten waar veel gezinnen, verenigingen en andere instellingen mee te maken hebben.


Lees meer...

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved