EENLokaal Actueel

28-05-2020
Kadernota EENLokaal 2021
Bij aanvang van deze coalitieperiode werden we geconfronteerd met een rampzalige financiële situatie. We zijn inmiddels zo ver hersteld dat zelfs ons dagblad hier niet aan voorbij kon gaan en concludeert dat Venlo geen zorgenkindje meer is. Complimenten daarvoor aan de organisatie, het college en deze voltallige gemeenteraad.
28-05-2020
Meer geld voor Bibliotheek Venlo, ook de dorpen profiteren!
De hele gemeenteraad heeft gisteravond een motie aangenomen, waarin het college opgeroepen wordt meer subsidie te gaan verlenen aan de Bibliotheek. Het gaat om een aanvulling van 700.000 euro voor vier jaar.
Dat is een mooie opsteker voor de Bieb! Immers uit onderzoek – door de gemeente aangezwengeld – is gebleken dat de bibliotheek het erg goed doet.
Ook EENLokaal wil natuurlijk graag dat de dorpsbibliotheken in Arcen, Velden, Blerick, Tegelen en Belfeld openblijven. En bovendien is het van belang dat we ook in de dorpen de kerntaken - met name educatie - kunnen blijven bieden en versterken. Het kan niet de bedoeling zijn, dat de inwoners van de dorpen naar Venlo moeten trekken om van faciliteiten gebruik te kunnen maken. In de praktijk blijkt al dat dit ook niet gebeurt.
We zijn blij dat de voltallige gemeenteraad oog, oor en waardering heeft voor het werk van de bieb.
27-05-2020
Goed nieuws, Missiemuseum Steyl kan door!
EENLokaal is erg blij dat het gemeentebestuur het Missiemuseum met financiële steun tegemoet
komt. Vandaag is bekend geworden dat het Missiemuseum deze handreiking krijgt.
Daarmee worden niet alleen onze inwoners en bezoekers – die van heinde en verre naar dit
bijzondere en authentieke museum komen – blij gemaakt, maar uiteraard ook de 35 tot 40 vrijwilligers.
We hebben niet alleen een museumkwartier in het Centrum van Venlo, maar ook op andere
plekken.De dorpen rondom het centrum laten ook veel moois zien, waaronder het kloosterdorp Steyl, een
echte toeristische parel. Ook daarvoor willen wij nu en in de toekomst blijven staan.
Naar aanleiding van het bericht dat het Missiemuseum financieel in moeilijkheden zou komen, hebben wij
vrijwel meteen een overleg gehad met het museum en vervolgens artikel 44 vragen gesteld aan het Venlose college.
Samen moeten we nu gaan kijken hoe de financiele steun op lange termijn er uit komt te zien.
aldus Leon van de Beucken ..............
23-05-2020
GEMEENTE VENLO
Niet langer drie minuten wachten aan de telefoon
DOOR PETER HEESEN
Mensen die de gemeente Venlo bellen, moeten gemiddeld twintig seconden wachten voor ze iemand aan de lijn krijgen. Een forse verbetering vergeleken met een jaar eerder, toen dat nog drie minuten duurde.
Dat rapporteert wethouder Ad Roest. Hij vindt het ongepast voor een dienstverlenende organisatie om mensen zo lang te laten wachten dat ze uit ergernis vaak ophangen. Dat gebeurde begin 2019 bij één op de vijf gesprekken. Dat aantal daalde naar 4 procent eind vorig jaar.
Over heel 2019 kreeg de gemeente overigens 76.300 telefoontjes. Ze heeft fors geïnvesteerd, aldus Roest, om de bereikbaarheid te vergroten, maar ook om de telefoontjes goed af te handelen. Dat betekent dat de beller in contact komt met de juiste ambtenaar. Eind 2018 was in 35 procent van de gevallen sprake van een ‘geslaagde contactpoging’, een jaar later was dat aantal bijna verdubbeld.
19-05-2020
Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid
Vitalisering en het realiseren van samenhorigheid in de wijk “Venlo Oud-Zuid” middels het ontwikkelen van de Ecologische Stadstuin. Dat het idee na 4 jaar echt levensvatbaar geworden, fysiek nog niet zichtbaar is, betekent niet dat er op de achtergrond niets gebeurd.
16-05-2020
CDA en EENLokaal stellen vragen over afvaldumping
CDA (Tom Verhaegh) en EENLokaal (Leon van den Beucken) hebben vragen gesteld aan burgemeester Antoin Scholten over de toename van het dumpen van afval.

Dit is een grote ergernis van beide fracties én van vele inwoners van onze gemeente. Burgemeester Scholten beaamt dit probleem en geeft direct aan dat handhaven ontzettend moeilijk is en daarvoor hebben we begrip. Er wordt al ingezet op verruimde openingstijden van het milieustation en duidelijke communicatie over andere plekken waar afval naartoe gebracht kan worden. Verder geeft de burgemeester aan dat de afdeling openbare werken proactief het afval verwijdert.
Het college gaat volgende week bespreken of afval thuis kan worden opgehaald tegen een bescheiden vergoeding. Dit gebeurt al bij meerdere gemeenten. Wij hopen dat dit een positief besluit zal zijn!
Uiteraard moeten overtreders keihard aangepakt moeten gaan worden, ook al is het op heterdaad betrappen nog niet zo eenvoudig. De boetebedragen zijn landelijk vastgesteld op 140 euro, en de “opbrengst” gaat nu naar het Rijk. Om de gemeenten te steunen in de strijd tegen het toenemend asociaal gedrag, zwerfafval en grote dump, zal dit toch echt anders moeten. Dat wil zeggen veel hogere boetes en deze boetes zullen ten goede komen van de gemeente Venlo.

Op vragen over afsluiting van de bossen voor auto’s in het Holtmühle-gebied bij Belfeld en Tegelen, heeft Leon van den Beucken nog eens aangegeven, dat er binnenkort wel degelijk slagbomen komen. Daarover dreigde een misverstand te ontstaan. Een en ander wordt door gemeente en Staatsbosbeheer samen opgepakt.
09-05-2020
Goed nieuws van onze EENLokaal wethouder Ad Roest.
Onze coalitie krijgt de financiën steeds beter onder controle. Dit is wat onze Ad vandaag op zijn facebookpagina publiceerde: “als wethouder financiën en organisatie ben ik trots op de voorlopige jaarrekening 2019 met een positief resultaat van bijna 5 miljoen, bovenop het begrote begrotingsoverschot van € 5,283 miljoen dat door een begrotingswijziging is toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Twee jaar geleden was er nog sprake van grote oplopende tekorten. Door de scherpe sturing van de afgelopen jaren hebben we nu ook de buffers om de gevolgen van de Coronacrisis zoveel mogelijk op te vangen’.
06-05-2020
Kijk in je wijk 6
In onze gemeente Venlo zijn veel bijzondere plekken te vinden.
Van mooie natuur tot bloeiend verenigingsleven en van een stukje historie tot plekken waar we samenkomen.
Deze plekken vertellen wat over het DNA van ieder dorp en iedere wijk.

EENLokaal is van mening dat we die plekken en de identiteit van ieder dorp en iedere wijk moeten koesteren en die identiteit mag gevierd worden.

Herkent u deze plek? Stuur dan een bericht naar kijkinjewijk@eenlokaal.nl met de plek en uw naam, adres en telefoonnummer en wellicht geniet u binnenkort van een heerlijke EENLokaal taart.
Inzenden kan tot en met 29 mei!
05-05-2020
Infographic zichtbaar via beeldschermen in Stadskantoor
Soms duurt het wat langer, maar dan heb je ook wat! Op het stadskantoor kan iedere bezoeker nu zien wat de gemeente Venlo jaarlijks aan Euro's binnenkrijgt en wat er weer wordt uitgegeven! Zo ziet de inwoner in 1 oogopslag waar het geld naar toe gaat.
30-04-2020
EENLokaal FaceBook Open Forum

Discussieer mee op ons Open Forum, al meer dan 1100 volgers!

Kijk ook eens op onze FaceBook pagina, vergeet ons niet te liken.

30-04-2020
Corona nieuwsbrief Gemeenteraad Venlo week 18
Het kabinet heeft vorige week nieuwe maatregelen over de coronacrisis aangekondigd. Ze brachten misschien niet de vérgaande versoepeling waar velen op hadden gehoopt, wel zien we kleine stappen naar het 'nieuwe normaal'.
16-04-2020
Beantwoording art. 44 RvO vragen inzake loden drinkwaterleidingen
Behoort Venlo tot de 93 gemeenten waarvan nog onbekend is of door de gemeente beheerde panden loden waterleidingen bevatten?
14-04-2020
WM Raadsnotitie Cultuurvisie
door Duran Yildiz
10-04-2020
Stadspeiling: Venlonaren tevredener dan twee jaar geleden
Om het jaar voert de gemeente een Stadspeiling uit. Hierin onderzoeken we hoe onze inwoners aankijken tegen actuele lokale onderwerpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leefbaarheid, zorg en welzijn, cultuur en sport en de gemeentelijke dienstverlening. Belangrijkste conclusie is dat de algehele tevredenheid van onze inwoners gestegen is ten opzichte van 2017. Daarnaast blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat mensen zich veiliger zijn gaan voelen.
04-04-2020
Venlo in tijden van de coronacrisis
De burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris van de gemeente Venlo hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad over Venlo in tijden van de coronacrisis.
03-04-2020
EENLokaal-Vragen Missiemuseum beantwoord door Venlose college
Gisteren ontvingen we de beantwoording van de vragen van Leon van den Beucken w.b. het voortbestaan van het Steyler-missiemuseum.
EENLokaal maakt zich zorgen over de toekomst van het Steylers Missiemuseum en vindt het belangrijk dat dit museum in de toekomst voor onze inwoners en bezoekers behouden blijft. Ook de zorgen van de inwoners van met name Steyl, Tegelen en Belfeld – maar ook ver daarbuiten – zijn niet aan ons voorbijgegaan.
De gemeente voert op dit moment gesprekken met het Missiemuseum en andere partners over een structurele oplossing, zodat het museum in de toekomst gewoon kan blijven bestaan.
De gemeente is het met ons eens dat dit Museum - net als andere organisaties - een prachtplek is, ook met het oog op het sociale aspect: de vrijwilligers. Want behalve een museumfunctie is het ook een centrum voor ontplooiing.
De beantwoording is "voorzichtig bemoedigend" maar we zullen de vinger aan de pols houden.
02-03-2020
EENLokaal Flitsclip
Burgerinitiatief Venlo,

Naar aanleiding van de buurtcafés heb ik het initiatief genomen de opzet van deze buurtcafés in onze buurt te implementeren. Buurt was meteen enthousiast en in een gezamenlijk overleg zijn knelpunten en wensen naar voren gekomen. De gemeente kon deze punten op de samenlevingsagenda zetten en is hiermee aan de slag gegaan. Er zijn al diverse stappen gemaakt, de buurt zelf heeft een buurt app opgezet die tot tevredenheid werkt. Er zit weer leven in de buurt van Huis en Hof in de Vossener te Venlo
06-02-2020
Railterminal Venlo
In De Limburger van 5 februari lazen we dat Duisburg overweegt juridische maatregelen te starten tegen uitbreiding van de railterminal in Venlo en een klacht zal indienen bij de Europese Commissie. Er vanuit gaande dat de berichtgeving in De Limburger juist is verzoeken wij u om in overleg te treden met de Provincie Limburg en Cabooter en ons de onderstaande vragen te beantwoorden.
Venlo Fietst
verplaatst naar 24 en 25 april 2021
Na bestuurlijk overleg en overleg met gemeente Venlo en gemeente Straelen, heeft VenloFietst besloten het evenement dat gepland stond op 25 en 26 april 2020, te verplaatsen naar 24 en 25 april 2021. Gezien de coronaperikelen zijn de risico’s op alle fronten onverantwoord om dit evenement in 2020 door te laten gaan.

EENLokaal fractieondersteuner Laurence Winter is mede-initiatiefnemer van een nieuw fietsevenement in Venlo
Goed Bezig!
06-02-2020
Hondenbelasting gemeente Venlo
In deze collegeperiode wordt de hondenbelasting stapsgewijs met uiteindelijk 40% verlaagd, zoals besloten door de gemeenteraad Venlo. De keuze om te verlagen in plaats van afschaffen is destijds gemaakt om de daling van de gemeentelijke inkomsten niet te abrupt te laten zijn.
In de media horen en lezen we de laatste dagen, ook vandaag weer in De Limburger, dat het de hondenbelasting niet altijd een positieve bijdrage levert aan het huishoudboekje van gemeenten. De kosten van deze belasting vallen in sommige gemeenten hoger uit dan de opbrengsten.
05-02-2020
Vragen over Missiemuseum Steyl
Het Missiemuseum Steyl is een begrip in Steyl en daarbuiten. Wie is er niet in contact gekomen met de beer, de dieren en de mooie, interessante zaken die met de rijke historie van het missiewerk te maken hebben?

Het is duidelijk dat het Missiemuseum het moeilijk heeft en daarom heeft Leon van den Beucken van de fractie EENLokaal hierover vragen gesteld aan het college. Immers er werken ook nog bijna 40 vrijwilligers met ziel en zaligheid en Kloosterdorp Steyl is toch een van de parels van de gemeente Venlo, als het om toerisme gaat! Binnen onze parel Kloosterdorp Steyl is het Missiemuseum een onmisbare schakel.

Daarom heeft Leon van den Beucken vandaag ook een bezoek gebracht aan de mensen van het Missiemuseum en de bevlogenheid, maar nu ook bezorgdheid van dichtbij kunnen voelen!
01-02-2020
Erfgoed Kazerne Kwartier
De wethouder heeft afgelopen woensdag tijdens de behandeling van de visie Kazerne Kwartier, de inhoud van onze motie over ‘Erfgoed Kazerne Kwartier’ toegezegd. Met deze motie proberen we enkele monumentale onderdelen in het gebied te herstellen, bepaalde cultuur historische elementen zoals de ophaalbrug, de put en de gracht te reconstrueren. En tenslotte een informatie centrum te realiseren, die het rijke cultuur historisch verhaal van het gebied kan vertellen aan bezoekers.
23-01-2020
We doen het best goed in Venlo!

De Provincie heeft de gemeenteraad een brief gestuurd waarin gemeld wordt dat de Provincie blij is met de begroting van de gemeente Venlo en we ook in 2020 niet onder verscherpt toezicht van de Provincie komen. Hieronder het eerste deel van de brief.

We doen het best goed in Venlo!

Begroting 2020, Geachte raad, in ons schrijven van 26 maart 2019, 2019/22076, hebben wij uiteengezet onder welke voorwaarden een gemeente in 2020 in aanmerking kan komen voor repressief begrotingstoezicht. Aangezien uw gemeente aan alle voorwaarden voldoet, komt zij in 2020 voor deze vorm van toezicht in aanmerking. Dat betekent dat noch de begroting, noch de wijzigingen daarvan onze goedkeuring behoeven.

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved