EENLokaal Actueel

24-09-2020
wethouder Frans Schatorjé (EENLokaal) bezocht de bus in Tegelen bij Glazenap

Vandaag bezocht wethouder Frans Schatorjé (EENLokaal) de bus in Tegelen bij Glazenap, waar inwoners gevraagd wordt naar hun mening over de hulp die de gemeente biedt op allerlei gebieden. Inwoners van Venlo willen graag fijn wonen, plezier hebben en indien nodig de beschikking hebben over goede zorg en voorzieningen. Maar wat zijn dan precies ‘goede voorzieningen’? De gemeente Venlo is benieuwd hoe inwoners kijken naar de toekomst van Venlo op dit gebied. Een enquête moet hier meer inzicht in geven.
Met de mening en reacties wordt vervolgens het nieuwe sociale beleid van gemeente Venlo geschreven. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk begin volgend jaar een besluit hierover. De bus komt op vrijdag 25 september naar de Van Nijvenheimstraat 62 bij AH/Linders en bij dorpshuis de Schans in Arcen, Op Zaterdag de 26e aan de Nijmeegsewegweg 20 bij AH XL en dinsdag de 29e op de Markt in Velden en bij Dorpshuis Pastoorshof in Lomm. Van 10:00 tot 16:00.
23-09-2020
Bezoek aan de kinderspeeltuin: Ôs Blie Riëk

Op zaterdag 19 september heeft onze Raadslid Duran Yildiz een bezoek gebracht aan de kinderspeeltuin ‘Ôs Blie Riëk’ in de Tollenstraat.
‘Ôs Blie Riëk’ is een speeltuin die inmiddels 40 jaar bestaat en waar dagelijks vele kinderen en ouders voor een lage prijs, in een veilige en kindvriendelijke omgeving, kunnen spelen en recreëren. De speeltuin wordt gerund door ongeveer 20 tal vrijwilligers die “het lach van een kind” als hun waardering en motivatie zien.
Na een rondleiding heeft dhr. Yildiz namens EENLokaal een enveloppe overgedragen met de opbrengst van het ‘Kerboet Bakken’. Een jaarlijks terugkomende activiteit die EENLokaal tijdens de Winter Kerstmarkt in de Kloosterstraat organiseert.
Dhr. W. Pelzer (de beheerder van Ôs Blie Riëk) was aangenaam verrast en blij met deze financiële bijdrage en de waardering door EENLokaal voor hun inzet en vrijwilligerswerk.
Zie hier onze YouTube bijdrage
15-09-2020
Zorgen en vragen over chemisch-, bouw- en huishoudelijk dumpafval

EENLokaal ziet graag dat de Groene Brigade van de Provincie, net als in de regio Bergen en Gennep, intensiever gaat handhaven en waken. Dit naar aanleiding van het dumpen van vaten chemisch afval in Belfeld afgelopen zondag.
Hoewel de gemeente niet als enige instantie aan zet is, bij de bestrijding van dit lastige probleem, heeft Leon van den Beucken vragen gesteld aan het college van Venlo.
Dumpafval, zwerfafval en natuurverstoring is een doorn in het oog van vele inwoners dus daarmee ook in het oog van EENLokaal.
07-09-2020
De Klok is terug in Tegelen

Na tientallen jaren is de klok op de kruising Grotestraat/Spoorstraat weer terug. De plek onder de klok was vroeger een veelgenoemde plek om af te spreken; schuin tegenover de meer dan 100 jaar oude Basisschool St. Jozef
Een oude 30 jaar oude stationsklok van ProRail die dienst heeft gedaan op het station in Den Bosch werd vandaag door pastoor Anu Antony ingezegend en door wethouder Frans Schatorjé (EENLokaal) officieel in dienst genomen.

01-09-2020
Kijk in je wijk 10

In onze gemeente Venlo zijn veel bijzondere plekken te vinden.
Van mooie natuur tot bloeiend verenigingsleven en van een stukje historie tot plekken waar we samenkomen.
Deze plekken vertellen wat over het DNA van ieder dorp en iedere wijk.

EENLokaal is van mening dat we die plekken en de identiteit van ieder dorp en iedere wijk moeten koesteren en die identiteit mag gevierd worden.

Herkent u deze lokatie? Stuur dan een bericht naar kijkinjewijk@eenlokaal.nl met de lokatie, uw naam, adres en telefoonnummer en wellicht geniet u binnenkort van een heerlijke EENLokaal taart.
Inzenden kan tot en met 30 September!
12-09-2020
Beantwoording art. 44 RvO vragen inzake Ga toch (veilig) fietsen

Heeft het college naar aanleiding van het aanbieden van de petitie destijds, al gesprekken met de Fietsersbond gevoerd of zitten deze gesprekken nog in de planning? Zo ja, wat is daar uitgekomen, zo nee, waarom niet?
04-09-2020
Informatieavond voor inwoners Arcen

Wethouder Ad Roest (EENLokaal) opende in Arcen (na Velden en Lomm) de derde informatieavond voor inwoners over de aanleg van een glasvezelnetwerk. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Anno 2020 hebben inwoners, het bedrijfsleven en de overheid behoefte aan snellere en meer betrouwbare internetverbindingen. Als 35% van de inwoners in Arcen, Lomm en Velden meedoen dan gaat het glasvezelnetwerk er komen. Wil je achteraf meedoen dan kost je dat 650 Euro aansluitkosten.
22-08-2020
Aanpak van de Kaldenkerkerweg
EENLokaal en SP stellen wederom vragen over de Kaldenkerkerweg Tegelen.

Er wordt gewerkt aan een complete aanpak van de Kaldenkerkerweg. Een groot deel van de financiering is rond. Dit alles begon ooit met een motie Kaldenkerkerweg Tegelen van Leon van den Beucken in 2016, die unaniem werd gesteund en een jaar daarna werd deze weg als topprioriteit benoemd in de Raad. Maar we zijn nu een paar jaar verder. Wij hebben er boven opgezeten en regelmatig doorgevraagd aan het college, en de problematiek in de schijnwerpers gezet.

Er zijn tal van problemen. Verkeersveiligheid, sociale veiligheid, verkeersdrukte, riool en afwatering, trillingen, fijnstof en het aanzicht.
Een deel van de problemen is ontstaan doordat de snelwegverknoping Tiglia onvolledig is, waardoor de Kaldenkerkerweg intensief wordt gebuikt. En dat was nou juist niet wat onze inwoners beloofd werd, toen de A74 er zou komen.
Terwijl het in de zomervakantie rustiger zou moeten zijn, ontvingen EENLokaal en de SP klachten over lange vrachtwagencombinaties (LZV) die daar niet toegestaan zijn. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Ook racen over deze weg is aan de orde van de dag Volgens de inwoners verwijst de gemeente naar de politie en andersom. Dat is men helemaal beu, en daar moet verandering in komen. Ook willen we dat de vrachtwagen- parkeerplaats vlak aan de grens, gaat verdwijnen. Verder zal er meer toevoer kunnen komen van de Ulingsheide in verband met toekomstige ontwikkelingen, ook dat moet worden meegenomen in de aanpak. We willen bovendien het liefst geen doorgaand vrachtverkeer meer.

EENLokaal wil dat de aanpak zo snel mogelijk opstart en dat de klachten van de bewoners serieus worden genomen. Daartoe hebben we, wederom in samenwerking met de SP, vragen gesteld aan het college.
24-07-2020 (foto Omroep Venlo)
Artikel 44 vragen inzake verkeersveiligheid Maasbreeseweg
Onderwerp: ongeluk met dodelijke afloop Maasbreeseweg-Vlasvenweg

Bij het verlaten van het crematorium Yardenhuis moeten weggebruikers alert zijn op het verkeer op de Maasbreeseweg dat voorrang heeft. Op 22 juli vond er een dodelijk ongeluk plaats doordat vermoedelijk de bestuurder van een personenauto komende vanaf de Vlasvenweg geen voorrang verleende aan een vrachtwagen, volgens een bericht van Omroep Venlo.
Bezoekers van het crematorium Yardenhuis, de natuurbegraafplaats of uitvaartverzorging van der Laan, zijn meestal in een emotioneel kwetsbare situatie. Overmand door verdriet of op hoge leeftijd verlaten ze dan via de Vlasvenweg het gebied om de Maasbreeseweg op te rijden waar de maximale snelheid weliswaar 80 kilometer per uur is, maar vaak sneller wordt gereden. Wij kunnen ons zo maar voorstellen dat de alertheid op dat moment minder is.
Bovenstaande is aanleiding tot de volgende vraag: bent u bereid om met de Provincie in overleg te treden om te pleiten voor de aanleg van een rotonde op de huidige kruising Vlasvenweg-Maasbreeseweg en ons over de uitkomst van uw gesprek te informeren?

Namens de fractie EENLokaal


Luud Pieko

24-07-2020
Artikel 44 vragen inzake bermen maaien
In het krantenartikel in De Limburger van 23 juli 2020 lezen wij dat bij het maaien ongewenste negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor het kwetsbaar ecologisch evenwicht.

Op “Venlo Online” van 18 juni 2018 laat u ons het volgende weten:

“Insecten zijn belangrijk. Het gaat slecht met de insecten, maar is dat een probleem? Jazeker. Want 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere bestuivende insecten. Ze zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. Daarnaast zijn insecten ook belangrijk voor andere dieren die insecten eten, zoals vogels. Eigenlijk zijn de insecten van levensbelang voor ons hele ecosysteem”.
Op 14 juni ontving u van ons artikel 44 vragen over insecten en de actuele en toekomstige biodiversiteit van het Kazerneterrein. Wij ontvingen uw niet geheel tevredenstellende antwoorden op 9 juli. Niet geheel tevredenstellend omdat u enerzijds vermeldt dat:
“Het document waar u naar verwijst in uw vraagstelling heeft betrekking op het nieuw ingezette bermbeheer van de gemeente Venlo. Dit is een van de manieren om bij te dragen aan verbetering van de biodiversiteit. Het belang van de rol van bestuivers, zoals bijen en andere insecten wordt door ons college onderschreven”,
maar u tevens opmerkt dat:
“bloembestuiving door insecten zal niet specifiek geborgd gaan worden in gemeentelijk beleid”.
Bovenstaande is aanleiding tot de volgende vragen:
1. Stelt de gemeente Venlo bij haar aanbestedingen voor het maaiwerk eisen aan de uitvoerders; moeten zij personeel inzetten op hun maaimachines die in het bezit zijn van een bewijs van vaardigheid “ecologisch maaibeheer” of anderszins een opleiding gevolgd hebben zoals die bijvoorbeeld door de stichting Groenkleur gegeven wordt?
2. Zo ja, wordt momenteel en in de toekomst in de gemeente Venlo al het maaiwerk uitgevoerd door opgeleid personeel zoals omschreven bij vraag 1?
3. Zo nee, wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de gemeente Venlo een ecologisch vriendelijk maaibeleid gaat krijgen, zoals omschreven in vraag 1 en op welke termijn gaat u dat realiseren?
4. Bent u bekend met het initiatief TIM (Tel Insecten Mee) van de gemeente Amersfoort?
5. Bent u één van de gemeenten die zich bij het project TIM heeft aangesloten?
6. Zo nee, bent u van plan zich bij project TIM aan te sluiten?
7. Indien u zich niet wenst aan te sluiten kunt u ons dan laten weten waarom niet?

Namens de fractie EENLokaal


Luud Pieko
07-07-2020
Het wonder van Venlo
Met oud-ondernemer Ad Roest kwam in 2018 een politieke outsider financieel aan het roer te staan van de destijds bijna bankroete stad Venlo. In twee jaar tijd heeft de voorman van EenLokaal met zijn onorthodoxe en verfrissende aanpak weer licht in de duisternis weten te brengen. Tegeltjeswijsheden in de strijd tegen bestuurlijke overmoed.
De nee nee sticker op de deur naar zijn werkkamer spreekt duidelijke taal. Wethouder Ad Roest (72 van Venlo ( Financiën) geeft niet graag geld uit. ‘De wethouder van nee’, luidt op het stadhuis zelfs zijn bijnaam. Roest is nog trots ook op die reputatie, al maakt hij zich daarmee niet bij iedereen even geliefd. Maar dat wist de gepensioneerde ondernemer ook wel , toen hij in 2018 als wethouder aantrad.
Venlo verkeerde destijds in een acute financiële crisis. Roest beloofde de stad van het bankroet te redden, maar dan moest er wel financieel orde op zaken gesteld worden. En met harde hand, gezien de miljoenentekorten. Roest achtte zich daarvoor als leider van de grootste partij de aangewezen kandidaat. Hij was naar eigen zeggen niet alleen apolitiek, maar ook afkomstig uit de zakenwereld en hoefde geen carrière meer te maken. Hij kon dus zijn rug recht houden, ook als de druk groot werd. Bepaald geen grootspraak, zo blijkt twee jaar later. Venlo staat er op dit moment financieel weer goed voor, verrassend snel voor een gemeente die zich zo diep in de nesten had gewerkt. De miljoenentekorten lijken wel als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. Vorig jaar kon de Noord-Limburgse gemeente voor het eerst sinds jaren de boeken weer afsluiten met een dikke plus.
Drie W’s
Roest wordt door iedereen op het stadhuis gezien als de architect van het ‘wonder van Venlo’. Wat is zijn geheim? Duidelijke spelregels die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, zegt de voormalige eigenaar van verschillende rijwielzaken bescheiden. Er volgt een betoog over de gebruikelijke drie W’s in de gemeentepolitiek: wat willen we bereiken, wat moeten we daarvoor doen en wat mag het kosten.
Roest heeft daar wel eigenhandig drie W’s aan toegevoegd: wie moet de rekening betalen, waarom doen we het eigenlijk en wat gebeurt er als we het niet doen. Die nieuwe, bredere benadering heeft Venlo in financieel opzicht geen windeieren gelegd. Maar Roest heeft ook aan andere knoppen gedraaid om zuinigheid te bevorderen. Zo zijn taakstellingen uit de begroting verwijderd, omdat die meestal toch niet uitkomen. Alle risico’s worden daarentegen wel benoemd. Voordelen blijven op hun beurt weer wel onbenoemd, totdat die meevallers op de bank staan.
Daarmee zijn we er nog niet. De financiële doctrine die Roest op het Venlose stadhuis heeft ingevoerd, schrijft ook voor dat budgetten er niet zijn om uitgegeven te worden, maar om doelen te bereiken. Dat lijkt een nuance, maar dwingt ambtenaren en bestuurders wel om continue kritisch te blijven. En zo zijn er nog wel meer foefjes die Roest toegepast wil zien. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe ambities, dan moeten daarvoor eerst oude ambities plaatsmaken. Ook alle majeure projecten, waaronder het Kazernetrerrein en Vierpaardjes, zijn inmiddels herijkt. Venlo springt kortom niet meer verder dan de reikwijdte van de financiële polsstok toestaat.
Evenwicht
De gevolgen zijn onmiskenbaar. Inkomsten en uitgaven zijn weer structureel in evenwicht, ongeacht de scheefgroei in de jeugdzorg, waarvoor de gemeente moet opdraaien. Voor Roest zelf is het ook niet meer dan vanzelfsprekend dat het huishoudboekje klopt. Als je een goed huisvader wil zijn, moet je ook keuzes maken. Als je krap bij kas zit kun je niet en je kapotte wasmachine repareren en ook op vakantie gaan, vertelt hij nuchter.
De tegeltjeswijsheden van Roest hebben ook op het provinciehuis in Maastricht zoveel indruk gemaakt, dat het provinciaal bestuur de geldkraan naar Venlo weer heeft opengedraaid. Dat was zonder de zuinige politiek van Roest niet gelukt, zeggen ingewijden. Maar dat vindt de wethouder te veel eer. Je doet dit soort dingen nooit alleen, wil hij benadrukt zien, je bent afhankelijk van collega’s en ambtenaren.
Beurskens
Vooral de rol van Twan Beurskens (VVD) verdient vermelding, als we Roest mogen geloven. De oud-wethouder van Venlo en voormalig gedeputeerde trad in 2018 aan als gemeentesecretaris in zijn thuisstad. Onder zijn leiding werd de organisatie opgeschud, werden op sleutelposities nieuwe mensen benoemd, werd de ‘eilandjescultuur’ doorbroken en het aantal programmalijnen gehalveerd. Discipline en kritisch vermogen op de werkvloer kwamen weer centraal te staan. Een proces dat ook nu nog in volle gang is, zegt Roest. Venlo is er dus nog niet, maar is dankzij de onorthodoxe en verfrissende aanpak van de krasse oud-ondernemer wel weer boven Jan. Een prestatie van formaat.
Peter Kamps is commentator van De Limburger en schrijft op deze plek wekelijks over economie, politiek, openbaar bestuur en ondernemerschap in Limburg.
07-07-2020
Venlo start pilot met ‘houd de lijn vrij-tegels’
Voor blinden en slechtzienden is het vaak een probleem; obstakels op de blindengeleidelijnen. Daarom start de gemeente, in samenwerking met de Venlose Gehandicaptenraad, een pilot met opvallende, blauwe straattegels. Vandaag zijn de eerste tegels, die weggebruikers oproepen om de geleidelijnen vrij te houden van obstakels, op 10 plekken in de binnenstad geplaatst. Samen met de Gehandicaptenraad heeft de gemeente de locaties bepaald: Vleesstraat, Parade, Keulse Poort en het NS Station Venlo.
06-07-2020
EENLokaal maakt zich grote zorgen over leefbaarheid Boekend
EENLokaal maakt zich behoorlijk veel zorgen over de leefbaarheid en gezondheid van inwoners van Boekend en daarover hebben we vragen over gesteld aan het Venlose college.

Rijkswaterstaat gaat een aantal geluidswerende maatregelen aan de Blerickse kant van de A73 nemen, omdat daar vrijwel overal al geruime tijd de Geluid Productie Plafonds worden overschreden. Tegelijkertijd wordt de A73 ter hoogte van Blerick verbreed voor betere doorstroming en meer veiligheid. Dat is een goede zaak volgens EENLokaal als ook de ophoging van de geluidsschermen aan de zijde van Blerick, voor de leefbaarheid.

Maar voor Boekend komen er geen maatregelen. De redenen zijn volgens Rijkswaterstaat enerzijds de geringe verwachte toename van het geluid. En Boekend heeft minder inwoners. En wat is dan de oplossing: het GPP wordt gewoon verhoogd.

EENLokaal vreest – net als een aantal inwoners – dat er geluidstoename komt door de extra parallelstrook. Maar we vrezen ook nog eens extra effect is van geluid dat Boekend in gekaatst wordt, via de sterk verhoogde geluidschermen die aan de Blerickse kant worden geplaatst.

De kern Boekend heeft de afgelopen decennia al zwaar aan leefbaarheid moeten inboeten. In de eerste plaats door de A73 zelf en de toenemende verkeersintensiteit. En dan de uitbreiding van industrie van de Tradeports en de railterminal, met bijbehorende geluidsoverlast. Over niet al te lange tijd, staan er dan ook nog een aantal grote windturbines te gieren en kreunen, vlakbij de Boekend. De inwoners van Boekend betalen steeds de rekening voor de lokale en regionale economische belangen, voor de regionale en landelijke mobiliteit en straks ook nog duurzaamheid.

Maar wie houdt er überhaupt rekening met de optelsom van al deze zaken in het kader van leefbaarheid? Alle overlast stapelt zich namelijk wel op. Ons raadslid Leon van den Beucken stelde tijdens een informatieve, digitale raadsbijeenkomst met Rijkswaterstaat al vragen. Het bleek dat de windturbines, railterminal en industrielawaai niet meegenomen zouden zijn in een cumulatieve beoordeling door Rijkswaterstaat. En het is dus maar de vraag of de effecten van ophoging van de geluidschermen aan de kant van Blerick meegenomen zijn of in beeld zijn.

Hoewel Rijkswaterstaat beslist wat er gaat gebeuren, willen we onze zorgen niet verbergen en stellen we de gemeente Venlo vragen. De gemeente is namelijk wel een gesprekspartner van Rijkswaterstaat en is bovendien ook betrokken bij ontwikkelingen op de Tradeports.
30-05-2020
Inbreng EENLokaal over de Cultuurvisie ‘Het cultureel vermogen van Venlo’
Tijdens de oordeelvormende vergadering hebben we uitgebreid bij deze visie stil gestaan en hebben we voldoende van gedachte kunnen wisselen. Wij als EENLokaal zijn dan ook van mening dat we die discussie niet overnieuw moeten doen.
28-05-2020
Kadernota EENLokaal 2021
Bij aanvang van deze coalitieperiode werden we geconfronteerd met een rampzalige financiële situatie. We zijn inmiddels zo ver hersteld dat zelfs ons dagblad hier niet aan voorbij kon gaan en concludeert dat Venlo geen zorgenkindje meer is. Complimenten daarvoor aan de organisatie, het college en deze voltallige gemeenteraad.
28-05-2020
Meer geld voor Bibliotheek Venlo, ook de dorpen profiteren!
De hele gemeenteraad heeft gisteravond een motie aangenomen, waarin het college opgeroepen wordt meer subsidie te gaan verlenen aan de Bibliotheek. Het gaat om een aanvulling van 700.000 euro voor vier jaar.
Dat is een mooie opsteker voor de Bieb! Immers uit onderzoek – door de gemeente aangezwengeld – is gebleken dat de bibliotheek het erg goed doet.
Ook EENLokaal wil natuurlijk graag dat de dorpsbibliotheken in Arcen, Velden, Blerick, Tegelen en Belfeld openblijven. En bovendien is het van belang dat we ook in de dorpen de kerntaken - met name educatie - kunnen blijven bieden en versterken. Het kan niet de bedoeling zijn, dat de inwoners van de dorpen naar Venlo moeten trekken om van faciliteiten gebruik te kunnen maken. In de praktijk blijkt al dat dit ook niet gebeurt.
We zijn blij dat de voltallige gemeenteraad oog, oor en waardering heeft voor het werk van de bieb.
27-05-2020
Uit de Raad geklapt!
Vandaag behandelen we de Kadernota 2021, hét belangrijkste moment van het jaar omdat de gemeenteraad het college de richtingen (kaders) aangeeft voor de volgende periode. Wat gaan we meer of minder doen, wat doen we niet meer of waar willen wat er aanvullend gedaan gaat worden.
EENLokaal Open Forum
Discussieer mee op ons Open Forum, al meer dan 1100 volgers!

Kijk ook eens op onze FaceBook pagina, vergeet ons niet te liken.

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved