EENLokaal archief 2021

Vragen aan Raad Sluiproute Wijk Op de Heide Vragen aan Raad Sluiproute Wijk Op de Heide

12-05-2021

Op dit moment negeert veel vrachtverkeer de omleiding, komende vanuit Duitsland als vanuit de andere zijde. Het gevolg is dat dan vanaf de Glazenap het (zware) vrachtverkeer zich een weg zoekt door omliggende straten, met alle gevolgen van dien voor de stoepen en de straten en met name voor schoolgaande jeugd.

Lees meer...
TipTopPlus TipTopPlus

06-05-2021

Vandaag ontving wethouder Ad Roest uit handen van Laurence Winter het eerste exemplaar van het nieuwe gratis magazine TipTopPlus..

Bekijk het filmpje...
Geef een boek cadeau Geef een boek cadeau

30-04-2021


Wethouder Schatorjé overhandigde aan John van de Ven, directeur van basisschool de Meule, en aan de leerlingen van groep zeven een boek. Wat voor boek en waarom?

geefeenboekcadeau.nl

Bekijk het filmpje...
Venlose financiën hebben geen last van corona, woonlasten gaan niet omhoog Venlose financiën hebben geen last van corona, woonlasten gaan niet omhoog

29-04-2021

Het coronavirus is voor de gemeente Venlo een incident. Tenminste als het gaat om de financiële gevolgen daarvan. Er is dus geen reden om vastgesteld beleid te schrappen, sterker nog er is zelfs ruimte om de woonlasten te bevriezen.

Bron Omroep Venlo

Lees meer...
Ambitieus Venlo maakt werk van centrum, veilingterrein en het NK tijdrijden Ambitieus Venlo maakt werk van centrum, veilingterrein en het NK tijdrijden

29-04-2021

'Venlo floreert en Venlo blijft floreren. En daarom blijven we ook investeren', spreekt wethouder Frans Schatorjé namens het Venlose college. En dat gaan we in 2022 merken.

Bron: Omroep Venlo

Lees meer...
Mededeling bestuur EENLokaal Mededeling bestuur EENLokaal

27-04-2021

Op 19 april heeft Mathy Hecker namens het bestuur de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezing van 2022 overgedragen aan de leden van de kiescommissie.
(Dâny Driesen was afwezig i.v.m. ziekte)
Komende weken zullen zich alle verkiesbare kandidaten verder presenteren aan de kiescommissie zoals in de HR procedure is vastgelegd.
Eind juni zal de kiescommissie de conceptlijst aan het bestuur overdragen.
Op 17 september zal in de Algemene Leden Vergadering het definitieve lijsttrekkerschap, verkiezingsprogramma en de totale kieslijst door de leden worden goedgekeurd.
Hierna volgt de officiële bekendmaking via de media.

Succes aan alle kandidaten!

EENLokaal stelt vragen over TONK regeling EENLokaal stelt vragen over TONK regeling

16-04-2021

De coronacrisis en bijbehorende maatregelen duren voort. Het houdt iedereen in onze samenleving in de greep.
EENLokaal heeft in 2018 het belonen van lokaal ondernemerschap als een van de 10 kernpunten opgenomen en zal daarom alles in het werk stellen om de mensen die in onze gemeente een bedrijf runnen zo goed mogelijk tegemoet te komen.
We zijn natuurlijk afhankelijk van de generieke maatregelen van de Rijksoverheid maar binnen die maatregelen kijken we naar wat mogelijk is voor de stootkussens van onze samenleving en arbeidsmarkt; de ZZP’ers en het MKB.
Daarom stelde Bram Beurskens en Luud Pieko de volgende vragen omtrent de TONK regeling.


Lees meer...
Inpassing zonneweide Tegelen nog niet helemaal af Inpassing zonneweide Tegelen nog niet helemaal af

07-04-2021

Het zonnepark in het Tegels Brook draagt bij aan de energietransitie. Een dergelijk zonnepark heeft ook landschappelijke inpassing nodig, vooral voor de bewoners. In het bestemmingsplan was voorzien in deze “inpassing”, maar de bedoeling was destijds niet het zonnepark compleet te verstoppen, aldus de gemeentelijke beantwoording van vragen door EENLokaal.Lees meer...
Bijpraten in Arcen Bijpraten in Arcen

07-04-2021

bij Jack Geelen thuis; een bevlogen inwoner van Arcen. We gaan het hebben over het wel en wee in één van de pareltjes van de gemeente Groot Venlo.


Lees meer...
Hart onder de riem! Hart onder de riem!

12-03-2021

Venlo mien hert
❤️
In gesprek met medewerkers van VieCuri,
Heftige verhalen gehoord over 1 jaar werken bij de Spoedeisende Hulp, de IC-afdeling of de COVID afdeling. Maar ook verhalen gehoord over saamhorigheid en als collega’s er voor elkaar zijn.
Deze mensen hebben ‘het hart
❤️ onder de riem’ dubbel en dwars verdiend.
Alle medewerkers van VieCuri hartelijk dank!


Lees meer
EENLokaal stelt vragen over landelijke inpassing zonneweide Tegelen EENLokaal stelt vragen over landelijke inpassing zonneweide Tegelen

12-03-2021

Het zonnepark in het Tegels Brook draagt bij aan de energietransitie. Een dergelijk zonnepark heeft ook landschappelijke inpassing nodig, vooral voor de bewoners. In het bestemmingsplan was destijds hierin voorzien.
Bewoners hebben aangegeven zich meer van deze inpassing voorgesteld te hebben en EENLokaal begrijpt waarom. Hier en daar zijn wat rietkragen, er is een “landelijk hekwerk” maar de zonnepanelen worden nauwelijks aan het zicht onttrokken. Een aantal maatregelen die in het bestemmingsplan waren opgenomen zijn (nog) niet volledig uitgevoerd.
Ook als alle maatregelen uitgevoerd zijn om deze zonnepanelen aan de Broekveldweg aan het zicht te onttrekken zou het kunnen dat dit achteraf te mager is. De vragen die we hierover hebben aan het college zijn onder andere of er dan nog aanvullende maatregelen mogelijk zijn en ook hoe we met deze ervaring het bij een volgend project beter kunnen doen.

Het slagen van de energietransitie is afhankelijk van draagvlak. “Dat draagvlak schep je onder andere  door de samenleving mee te laten doen, mee te laten profiteren en te laten zien dat je een goede ruimtelijke ordening bezigt. Dat doe je voor wat betreft zonneweides, door logische plekken te kiezen en te zorgen voor een goede inpassing”, aldus Leon van den Beucken die de vragen namens EENLokaal gesteld heeft..

Lees meer...
Overlast Lambertusplein Blerick Overlast Lambertusplein Blerick

12-03-2021

Namens EENLokaal hebben Duran Yildiz en Bram Beurskens vragen gesteld aan het college over toenemende overlast van jeugd.
De fractie van EENLokaal begrijpt dat de jeugd in een vervelende positie verkeerd en op zoek is naar een uitlaatklep, tegelijkertijd kan het nooit de bedoeling zijn dat jongere spelende kinderen en buurtbewoners hier grote overlast van hebben.

Veel complimenten gaan uit naar de bewoners in Hout-Blerick en Blerick centrum die op een goede manier het gesprek met de jeugd en de handhaving aangaan, toch stellen we vragen over het mogelijke waterbedeffect en de snelheid waarmee de problematiek aangepakt wordt door de instanties.Lees meer...
Woonlasten huizenbezitters: zo zit het in jouw gemeente Woonlasten huizenbezitters: zo zit het in jouw gemeente

28-02-2021

Veel gemeenten verhogen de lasten voor huizenbezitters dit jaar fors om hun begroting te kunnen dekken.

Zo zit het in jouw gemeente.

Volgens het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgen de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing in veel gemeenten met meerdan 10 procent.

Venlo: Huiseigenaren in Venlo zijn in totaal 800,36 euro kwijt aan woonlasten. Vorig jaar was dit 801,35 euro.
Dat komt neer op een daling van -0,1 procent.

Vragen over wegwerkzaamheden en veiligheid fietsers Vragen over wegwerkzaamheden en veiligheid fietsers

31-03-2021

Van fietsen word je gelukkig, het is gezond en het verbindt:  jong geleerd is oud gedaan. Gebruik van de tweewieler verbetert de kwaliteit van de lucht die we inademen.

Af en toe moet er ook aan de weg gewerkt worden. We merken dat de zwakkere verkeersdeelnemers bij deze werkzaamheden niet altijd de volle aandacht krijgen als het gaat om gebruiksgemak en veiligheid. Voor onze inwoners staat veiligheid en gemak voorop.

Leon van den Beucken (EENLokaal) en Remy Maessen (D66) willen dat dit verbeterd wordt.Lees meer...
Niet in de kou laten staan! Niet in de kou laten staan!

08-02-2021

Een aantal huiseigenaren dreigden een gemeentelijk subsidie mis te lopen door een vroegtijdige beëindiging van de regeling. Het ging om subsidies voor isolatie van de woning, oplopend tot €1.000 per woning. EENLokaal werd benaderd door een isolatie bedrijf, dat klanten mogelijk buiten de boot vielen. Dit omdat de werkzaamheden nét voor 23 december werden uitgevoerd en de aanvraag dus nog ingediend moest worden, maar dat de termijn inmiddels versterken was. Luud Pieko van EENLokaal stelde vragen en het college antwoordde dat een 30tal eigenaren alsnog van een overgangsregeling gebruik konden maken. Het isolatie bedrijf liet ons weten dat klanten hierdoor goed geholpen waren. Kijk, daar doen we het voor!

Lees meer...
Voorlezen is leuk Voorlezen is leuk

20-01-2021

De Nationale Voorleesdagen zijn sinds 20 januari in volle gang en duren tot en met 30 januari. Bibliotheek Venlo doet ook mee; thuis en online!
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekvenlo.nlVerlichting Tuindorppark Blerick Verlichting Tuindorppark Blerick

15-01-2021

Te weinig en schaarse verlichting constateren buurtbewoners rondom het Tuindorppark in Blerick.Lees meer
EENLokaal en SP willen dat de wijk op de Heide beter betrokken wordt bij herinrichting EENLokaal en SP willen dat de wijk op de Heide beter betrokken wordt bij herinrichting

09-01-2021


Al enkele jaren trekken Leon van den Beucken (EENLokaal) en Ton Heerschop (SP) samen op om van de Kaldenkerkerweg weer een veilige, plezierige, mooie weg te maken.

Dit al vanaf de dag dat de werkgroep Kaldenkerkerweg zelf met een probleemanalyse kwam in 2015. Bij deze heren komen ook de signalen vanuit de werkgroepen en de samenleving binnen, als er zaken niet goed lopen. Zo ook nu weer.Lees meer
Ammoniaktreinen denderen voort! Ammoniaktreinen denderen voort!

09-01-2021

Lokaal-Limburg trekt aan de noodrem

De fractie van Lokaal-Limburg in het Limburgs Parlement neemt in het begin van 2021 fors stelling tegen het nog steeds voortdurende transport van gif-treinen vol met ammoniak dwars door Limburg.


Lees meer
De vinger aan de pols voor A73 overlast Blerick De vinger aan de pols voor A73 overlast Blerick

09-01-2021

Samen met CDA collega’s Aissa Meziani en Miriam Dückers heeft Leon van den Beucken namens EENLokaal vragen gesteld aan het college over de geluidsmaatregelen langs de A73.


Lees meer

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved