vervolg: Mededeling bestuur inzake Algemene Ledenvergadering.
Blerick 18.11.2020


Beste EENLokaal lid,

Door de CORONA ontwikkelingen en de RIVM voorschriften is het niet verantwoord en wettelijk mogelijk om de jaarlijks Algemene Leden Vergadering van onze partij fysiek te houden.
Aangezien wij iedereen de gelegenheid willen geven fysiek aan de ALV deel te nemen heeft het bestuur besloten om de ALV bijeenkomst uit te stellen tot januari of de 2e helft van februari 2021.

Afhankelijk van de dan geldende RIVM voorschriften zal uiterlijk twee (2) weken van te voren een uitnodiging worden verstuurd naar alle leden.
De agenda van de Algemene Leden Vergadering wordt uiterlijk twee (2) weken voor de Algemene Leden Vergadering zowel schriftelijk aangekondigd als op de website. Zie art.12 HR.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het bestuur,

Vice-voorzitter
J. Ambroz