vervolg: Mededeling bestuur inzake Algemene Ledenvergadering. vervolg: Mededeling bestuur inzake Algemene Ledenvergadering.

Blerick 21.1. 2021Beste EENLokaal lid,

Op 18 november 2020 hebben wij u meegedeeld dat de ALV vergadering wordt uitgesteld tot januari en of naar de 2e helft van februari 2021.

Door de nieuwe CORONA ontwikkelingen en de RIVM voorschriften is het wederom niet verantwoord en wettelijk onmogelijk om de jaarlijks Algemene Leden Vergadering van onze partij fysiek te houden.

Aangezien wij iedereen de gelegenheid willen geven fysiek aan de ALV deel te nemen heeft het bestuur wederom besloten om de ALV bijeenkomst uit te stellen tot nader bericht.

Afhankelijk van de nieuwe ontwikkelingen zullen wij (zodra het mogelijk is) een ALV organiseren. Hiervoor krijgt u uiterlijk twee (2) weken van te voren een uitnodiging.

Hierdoor is het bestuur ook genoodzaakt om de kascontrole door de kascommissie (Annie Meeuwsen en Danny Driessen) uit te stellen.

De agenda van de Algemene Leden Vergadering wordt uiterlijk twee (2) weken voor de Algemene Leden Vergadering zowel schriftelijk aangekondigd als op de website. Zie art.12 HR.

NB.
Het bestuur heeft in de onlangs gehouden videovergadering besloten te starten  met de voorbereiding van de GRV 2022. Via de nieuwsbrief van het bestuur houden wij jullie op de hoogte.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en blijf gezond..


Namens het bestuur,


Vicevoorzitter

J. Ambroz


Terug