vervolg: Ambulances inderdaad vaak niet op tijd in Arcen! vervolg: Ambulances inderdaad vaak niet op tijd in Arcen!


De streefnorm is dat 95% van de ambulances die met spoed uitrukken, binnen een kwartier ter plaatse zijn.
In Arcen wordt de norm van 95% niet gehaald en na vragen van EENLokaal aan het college geruime tijd geleden, bleek dat in 2020 slechts 56,8 % van de ambulances met spoedritten op tijd in Arcen arriveerden. De zorgen, ook nadrukkelijk door de dorpsraad van Arcen geuit, blijken terecht. Dat de cijfers zo schrikbarend zijn hadden we niet gedacht.


Bij de beantwoording zaten ook gegevens vanuit
de AmbulanceZorg Limburg Noord. De gehele regio Limburg-Noord zat (net) boven de norm met 95,4%, dat steekt enigszins gunstig af bij het landelijke gemiddelde van de andere regio's.

De andere scores zijn Lomm
 81% Velden 92%, Belfeld 94%, Steyl 96%, Tegelen en Venlo 97%.
Leon van den Beucken: “In de beantwoording van onze vragen, wordt een tendens van de prestaties van de totale regio geven over de afgelopen jaren. We missen de vergelijking van de laatste jaren specifiek van Arcen. Verder staat in het schrijven van AZLN niets concreets over mogelijke oplossingen en maatregelen. Ook niet over mogelijke oplossingen die ik namens EENLokaal zelf aangekaart heb. De samenwerking met Brabant en Gelderland in de vorm van afspraken lijkt niet te leiden tot een verbetering voor Arcen en ook Lomm valt nog ruim beneden de norm.”


Het enige lichtpuntje op korte termijn lijkt te zijn, dat de gemeente AZLN verzoekt om transparant richting de Dorpsraad Arcen te zijn en dat we nu voor 2020 in ieder geval deze gegevens op tafel hebben. Dan is dat helder.

EENLokaal gaat nu kijken of we de gegevens van de eerdere jaren in Arcen boven water krijgen en zullen de vinger aan de pols houden en aandringen. Ook via de provinciale fractie Lokaal-Limburg zijn al vragen gesteld, ook over Arcen.
“Het doet er niet toe hoe groot Arcen en Lomm zijn, ook de inwoners en bezoekers van deze dorpen moeten de ambulance binnen een kwartier ter plekke kunnen hebben in spoedgevallen”, aldus van den Beucken.

Beantwoording artikel 44 vragen
Terug