EENLokaal archief 2022

Extra woningen vastenavondkamp Extra woningen vastenavondkamp

08-09-2022

Vandaag tekenden wethouder Jacques Smeets en directeur-bestuurder Frank van Engelen van Woonwenz, een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het gebied rondom de Johannes de Doperkerk in de Blerickse wijk Vastenavondkamp.

Bron: Nu Venlo

Lees meer...
Nieuw leven in Jacx - Blerick Nieuw leven in Jacx - Blerick

02-08-2022

Op 30 juni werd in de gemeenteraad het amendement 'bestemming jaarrekening 2020' aangenomen. 
Eén van de opdrachten aan het college was om de jongeren-accommodatie Jacx in Blerick overeind te houden. 
De gemeente Venlo en lncluzio gaan nu samen Jacx zowel organisatorisch als ook het gebouw “pimpen”.
In totaal wordt er ruim anderhalve ton gestoken in het opknappen, zodat Blerick Noord een jeugdcentrum krijgt dat het verdient!

Vernieuwde Kaldenkerkerweg in Tegelen geopend Vernieuwde Kaldenkerkerweg in Tegelen geopend

28-07-2022

Vandaag werd de vernieuwde Kaldenkerkerweg in Tegelen geopend.
Dankzij de inzet van omwonenden en de jarenlange inspanningen van EENLokaal, en met name van Leon van den Beucken, is het toch gelukt.
Eind vorig jaar leek het erop dat zowel de gemeente als de Provincie de inwoners in de kou lieten staan omdat er geen geld beschikbaar was voor het laatste stukje vanaf de afslag Ulingsheide tot aan de grens.
Op initiatief en onder aanvoering van van EENLokaal besloot de gemeenteraad eind vorig jaar alsnog de ontbrekende ruim twee ton beschikbaar te stellen

Bezoek aan Brightlands in Vila Flora Bezoek aan Brightlands in Vila Flora

09-07-2022

Afgelopen donderdag hebben de gemeenteraden van de regio Noord-Limburg een bezoek gebracht aan Brightlands in Vila Flora en werden er regionale projecten bezocht.

Bij VIDA XL ging het over de bestrijding van de ondermijning en de dynamiek van de logistiek. 
We waren te gast in een indrukwekkend gebouw met een fraai uitzicht op de majestueuze windturbines.


De Kanjer van Venlo De Kanjer van Venlo

06-07-2022

Kanjer van Venlo vanaf nu ook voor niet-ingezetenen van onze gemeente.
De vrijwilligersonderscheiding “De Kanjer van Venlo”, die voor mensen die zich inzetten voor de samenleving binnen de gemeente Venlo, is er nu ook voor mensen die niet (meer) binnen onze gemeente wonen.

Lees meer...
Huisvesting dorpshuis Steyl Huisvesting dorpshuis Steyl

02-07-2022

In de raadsvergadering van 29 Juni werd een amendement (wijziging op een raadsvoorstel) van EENLokaal aangenomen, mede ingediend door CDA, PvdA en GroenLinks. De wijkraad Steyl kan nu met alle inwoners op Steyl op zoek gaan naar een nieuwe huisvesting. De plannen liggen al langer klaar en het geld ervoor is er nu ook!


Lees meer...
Nieuwe college geinstalleerd Nieuwe college geinstalleerd

31-05-2022

Vandaag werden twee wethouders en twee nieuwe raadsleden van EENLokaal geïnstalleerd. Voor Frans, Jacques, Nanette en Ergün is dit de start voor een nieuwe en succesvolle bestuursperiode. Samen met de andere raadsleden Bram, Duran, Leon, Lonneke, Tugba, met burgerraadslid Roel en fractieondersteuners Albert, Clim, Lau en Marjan. Wij zijn er klaar voor!

Onze mensen...
Aanpak geluidsoverlast Hout-Blerick eindelijk een feit Aanpak geluidsoverlast Hout-Blerick eindelijk een feit

29-05-2022


Er wordt al jaren over gepraat, nu is er een knoop doorgehakt. Ja, er wordt werk gemaakt van geluidswerende maatregelen voor de wijk Meuleveld, maar niet door het verhogen van de geluidsschermen zoals lang werd gedacht. Wel door het plaatsen van een diffractor.

Lees meer...
Coalitieakkoord: dit zijn de wethouders en hun portefeuilles. Coalitieakkoord: dit zijn de wethouders en hun portefeuilles.

14-05-2022


Venlo heeft de komende jaren vijf wethouders. EENLokaal levert twee wethouders, CDA, PvdA en GroenLinks alle drie één. Tom Verhaegh en Jacques Smeets zijn de nieuwe gezichten in het stadsbestuur.

Lees meer bij OmroepVenlo
 Gisteren heeft informateur Ted van der Loo zijn eindadvies naar buiten gebracht. Gisteren heeft informateur Ted van der Loo zijn eindadvies naar buiten gebracht.

08-04-2022


Na goede gesprekken met alle partijen is zijn advies om te gaan bouwen aan een coalitie van EENLokaal, CDA, PvdA en GroenLinks.

Wij danken dhr. vd Loo voor zijn inspanningen en ook dank aan alle partijen voor de constructieve bijdragen tot dusver.

EENLokaal kijkt uit naar een prettige samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad.


Lees meer bij OmroepVenlo
 EENLokaal ondertekend Regenboog stembusakkoord EENLokaal ondertekend Regenboog stembusakkoord

04-03-2022


We zullen LHBTI-organisaties ondersteunen daar waar het nodig is, net zo goed dat we alle andere organisaties in de gemeente ondersteunen die het nodig hebben.


Lees meer...
Naakt zonnende daken...dat kun je niet maken! Motie EENLokaal aangenomen. Naakt zonnende daken...dat kun je niet maken! Motie EENLokaal aangenomen.

27-01-2022


Terecht zeggen veel van onze inwoners “dat ze maar eens eerst alle daken volduwen met de zonnepanelen voordat ze aan zonneweides en windturbines beginnen die het landschap verpesten.”
Daarom heeft Leon van den Beucken namens EENLokaal met veel politieke steun een motie daartoe ingediend en is deze aangenomen.


Leon van den Beucken, fractie EENLokaal.

Motie EENLokaal

Lees meer...
Aanpak verkeersgevaarlijke Emmastraat Venlo-Zuid Aanpak verkeersgevaarlijke Emmastraat Venlo-Zuid

22-01-2022


De Emmastraat in Venlo-Zuid is een zeer drukke tweebaansweg, met door groenstroken gescheiden rijbanen, en nodigt uit tot snel rijden.

Tugba Özkaya, fractie EENLokaal.

Artikel 44 vragen en antwoorden


Omroep Venlo
Hond steeds vaker paria in eigen losloopgebied Hond steeds vaker paria in eigen losloopgebied

05-01-2022


De gemeente telt drie officiële losloopgebieden voor honden. In het ene gebied rent de viervoeter zo een drukke weg op, de andere is vaak niet bereikbaar en in de derde wordt de hond steeds meer als ongewilde gast gezien. Tijd voor actie, vindt Luud Pieko.


Omroep Venlo...
Voorzichtig, positief begin voor een verbetering aanrijtijden ambulance, vooral in Arcen Voorzichtig, positief begin voor een verbetering aanrijtijden ambulance, vooral in Arcen

18-12-2021


De Dorpsraad Arcen luidde de noodklok over de aanrijtijden van spoedritten voor Arcen en daarop volgden schriftelijke vragen van EENLokaal, waarin onder andere de gemeente werd gevraagd het gesprek aan te gaan met Ambulance Zorg Limburg Noord(AZLN)


Lees meer...

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved