vervolg: Begroting opnieuw unaniem aangenomen vervolg: Begroting opnieuw unaniem aangenomen


De gemeenteraad heeft vrijdagmiddag ingestemd met de begroting voor de komende jaren. Alle partijen konden zich vinden in de plannen die het gemeentebestuur vorige maand presenteerde, en de begroting werd opnieuw unaniem aangenomen; een erkenning van het stabiele en constructieve beleid van dit college over de afgelopen drie en een half jaar onder aanvoering van de grootste coalitiepartij: EENLokaal!

Een motie van EENLokaal om het succes van het Jeugdeducatiefonds verder uit te breiden werd unaniem aangenomen. Hiermee krijgen nog meer dan de 8 scholen tot dusver de mogelijkheid om verborgen armoede bij kinderen op te sporen.

De hondenbelasting wordt met 25.000 euro per jaar verlaagd, er komt een extra eenmalige bijdrage beschikbaar voor het Missiemuseum van ruim 40.000 euro, een extra boa wordt gezet voor het handhaven op zwerfvuil, afvaldumpingen en hondenpoep en er komt ondersteuning vanwege de gestegen gasprijzen voor huishoudens die daardoor in de financiële problemen komen. Er voetbalvelden worden vervangen met kunstgras en in deze begroting gaat veel geld terug naar de inwoners. Bezuinigingen op cultuur en sportverenigingen worden teruggedraaid en de gemeentelijke belastingen gaan niet omhoog. Er komen beweegtoestellen in de open lucht, hondenuitrenplekken worden opgeknapt en de gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd. Er komt extra geld voor het terugdringen van laaggeletterdheid. De Kaldenkerkerweg in Tegelen wordt opgeknapt tot aan de Duitse grens en het snelfietspad van Beesel tot Belfeld wordt afgemaakt en verlicht. Dit is het totaaloverzicht van de wijzigingen die werden doorgevoerd.

De opbrengst hondenbelasting wordt voor de periode 2022-2025 met €25.000 per jaar verlaagd en het tarief wordt hierop aangepast.
Ten behoeve van het Missiemuseum wordt voor 2022 eenmalig extra een bedrag opgenomen van maximaal €42.000.
Ten behoeve van de inzet van energievouchers wordt in 2022 een bedrag opgenomen van €300. 000.
Voor de realisatie van één kunstgrasveld en de planvoorbereiding ten behoeve van de 3 beoogde kunstgrasvelden bij IVO, SVB en Irene wordt in 2022 een krediet beschikbaar gesteld van €800. 000.
Voor de toekenning van verhuisvouchers à €6.500 wordt in 2022 en 2023 jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van € 163.000.
Als bijdrage aan abri's ten behoeve van opstappunten voor senioren die van Omnibuzz gebruik maken wordt in 2022 een bedrag beschikbaar gesteld van €20.000.
Ter versterking van de toezicht en handhaving ten aanzien van afval en dumping met 1fte boa wordt voor 2022 eenmalig een bedrag opgenomen van €53.000.
Ten behoeve van een vuurwerkshow (op 1 januari 2022) wordt voor 2022 een bedrag opgenomen van €40.000.
Voor speelvoorzieningen (speeltuinen opknappen en aanleggen) wordt in 2022 een investeringsbedrag opgenomen van € 200.000.

Al met al een mooie begroting, waarmee een volgende gemeenteraad een goede financiële start kan maken om door te gaan op de ingeslagen weg. Samen met jullie gaan we op weg naar de verkiezingen in maart!

Lees hier tekst BesluitTerug