vervolg: Buisleidingen in onze gemeente, kansen om gevaarlijke stoffen per spoor te stoppen vervolg: Buisleidingen in onze gemeente, kansen om gevaarlijke stoffen per spoor te stoppen


Op provinciaal niveau maakt de fractie Lokaal-Limburg zich zorgen over het ammoniaktransport en maakt zich hard voor de afbouw ervan. Lokaal-Limburg ziet in buizentransport ook mogelijkheden om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de inwoners van Venlo en de andere gemeenten langs de spoorlijn in te dammen, en heeft hiervoor ook al vaker gepleit.


Op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en chemisch industrieterrein Chemelot is een
haalbaarheidsstudie verricht naar vier buisleidingen op het traject Rotterdam-Chemelot-Duitsland. In plaats van een route via Nederweert is nu Venlo in beeld. Dat geeft veel tijdelijke impact, maar ook kansen bij de zogenaamde ‘Delta Corridor’.

Na jaren strijd is Chemelot om: Buisleidingen niet via Nederweert maar via Venlo en natuurgebieden, kopt de Limburger!
EENLokaal maakt zich al jaren, samen met inwoners en andere fracties grote zorgen over het rangeren en vervoeren van ketelwagons met ammoniak dwars door Venlo en onze wijken en kernen. “De gezondheid en veiligheid van onze inwoners is niet gediend met deze ammoniaktransporten”, aldus Leon van den Beucken. “Ondanks convenant en inspanningsverplichtingen is er weinig tot niets terecht gekomen van de afbouw van ammoniaktransporten. Deze gaan via het emplacement van Venlo door Venlo-Zuid, Tegelen, Steyl en Belfeld over de Zuidelijke Maaslijn.”

EENLokaal wil dat de ammoniaktransporten afgebouwd gaan worden, onze fractie heeft onlangs vragen gesteld over de impact van de buisleidingen voor de omgeving en vooral de kansen en mogelijkheden voor ondergronds transport van de ammoniak. Dat kan door een vijfde buis bij te voegen op delen van het traject, indien nodig. Wij vragen het college om hierover in gesprek te gaan met Chemelot, Limburg en het Rijk.

Lees hier de artikel 44 vragen
Terug