vervolg: Groen Licht voor de Fiets: schriftelijke vragen vervolg: Groen Licht voor de Fiets: schriftelijke vragen


Voor EENLokaal is fietsen belangrijk. Het is gezond, ontspannend, gezellig en duurzaam. Dat betekent dat er op het gebied van voorzieningen, bereikbaarheid en veiligheid nog een aantal maatregelen genomen moeten worden. Dat kunnen grote maatregelen zijn die veel geld kosten. Zoals nu de Kaldenkerkerweg in Tegelen en de verlichte snelfietsroute tussen Reuver en Belfeld. Ook zijn er maatregelen te nemen, die relatief goedkoop en gemakkelijk zijn, het zogenaamde “laaghangend fruit”.
EENLokaal diende in mei - tijdens het debat over het Ambitiedocument Fiets - samen met D66 de motie “Groen Licht voor de Fiets” in. Deze motie werd aangenomen. Het college werd daarmee feitelijk opgeroepen  sneller te beginnen onze gemeente fietsvriendelijker te maken. “Wij wilden niet wachten op de vaststelling van het ambitiedocument Fiets, maar alvast de handschoen oppakken”, aldus Leon van den Beucken.
Er wordt nu in kaart gebracht welke straten (met ongescheiden fietspaden) van een 50 km/h regiem teruggebracht kunnen worden naar 30 km/h. De gemeente heeft nu 4 scholen bereid gevonden  een proef te doen met een autovrije straat.
De mogelijkheid van een gratis bewaakte fietsenstalling in de binnenstad wordt onderzocht, zodat de inwoners uit onze wijken en dorpen én de lokale ondernemers daarvan kunnen profiteren. Verder is er in de begroting 2022 al een zeer voorzichtige som van € 200.000 opgenomen, waardoor al een aantal zaken snel kunnen worden uitgevoerd.
De gemeenteraad werd hierover onlangs geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Volgend voorjaar wordt de Kadernota 2023 behandeld, dat is het moment waar de wensen en richtingen voor de volgende begroting kenbaar worden gemaakt. Om de fietsers dan nog meer tegemoet te kunnen komen op een doelmatige en doeltreffende manier, hebben we meer informatie nodig. Daarom hebben we de volgende vragen gesteld aan het College van Venlo.


Zie de bijlage Art. 44 vragen.Terug