vervolg: Kadernota 2024 vervolg: Kadernota 2024


 
Uiteraard met veel thema’s die onze partij aan het hart gaan zoals armoedebeleid, de dorpen wijken kernen en de gemeenschapsaccommodaties maar ook veel aandacht voor belangrijke zaken zoals onderwijs, sport en cultuur en de energietransitie.

Fractievoorzitter Luud Pieko heeft nog op ludieke wijze een plan van aanpak aan wethouder Pollux overhandigd aangaande de inzet van de hondenbelasting.


Veel dank aan het college voor al het goede dat reeds gerealiseerd is of in uitvoering is, tegelijkertijd mag het duidelijk zijn dat wij richting de begroting kritisch blijven kijken of onze ideeën en wensen voor onze inwoners goed ingevuld worden.

Lees hier het Concept Kadernota 2024
Terug