vervolg: De vinger aan de pols voor A73 overlast Blerick vervolg: De vinger aan de pols voor A73 overlast Blerick

Samen met CDA collega’s Aissa Meziani en Miriam Dückers heeft Leon van den Beucken namens EENLokaal vragen gesteld aan het college over de geluidsmaatregelen langs de A73. Hout-Blerick (Meuleveld) de Blerickse wijken Vossener en Annakamp lijden al langer onder decibellen, fijnstof en trillingen. Door sowieso al toenemend verkeer, maar vooral sinds de opening van de A74. Dat geldt ook voor Boekend maar daar is een aparte problematiek. Hierover hebben we ons al heel kritisch laten horen op diverse momenten.

Er zijn al een aantal maatregelen genomen maar er is nog geld over voor de rest van de maatregelen. Om een beter pakket aan maatregelen te kunnen verwezenlijken is extra geld van de provincie nodig maar daar geeft men niet meer thuis, ondanks de inspanningen van de gemeente. In 2017 is er door EENLokaal ook een motie ingediend voor dat geld van de provincie, die in de gemeenteraad unaniem werd aangenomen. CDA en EENLokaal vragen zich af, op welke gronden, de provincie deze inspanningsverplichting niet geheel nakomt.

We willen graag inzicht in de doeltreffendheid van de reeds uitgevoerde maatregelen en we willen ook graag onderbouwd hebben of de maatregelen die nu voorgesteld worden door de gemeente van 4,5 miljoen ook daadwerkelijk de beste zijn. Ook vragen we welke extra inspanningen voor de Vossener en Annakamp mogelijk zijn en hoe de inwoners betrokken zijn.

Onze inwoners begrijpen dat het onderzoeken voor de beste oplossing en geld bijeenhalen tijd kost, maar we kunnen ons voorstellen dat aan het geduld een eind komt naarmate de tijd verstrijkt.

Artikel 44 vragen


Terug