Kenniscentrum lokale politieke partijen Lokaal Limburg OSF
Privacybeleid EENLokaal Contact Statuten en Huishoudelijk reglement
Links
Info
Volg ons
 
EENLokaal Nieuws
Logistiek Centrum Kaldenkerken leidt mogelijk tot extra overlast van vrachtauto’s op de Kaldenkerkerweg in Tegelen

Ons EENLokaal raadslid Leon van den Beucken en SP-collega Ton Heerschop hebben samen vragen gesteld naar aanleiding van de vestiging van het Amerikaans bedrijf Interdesign op bedrijvenpark VE(nlo)NE(ttetal)TE(gelen) in Kaldenkerken. Een bedrijvenpark dat EENLokaal op zichzelf overigens van harte toejuicht. De voorgangers van EENLokaal hebben zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de ontwikkeling van dit industrieterrein, samen met de lokale partij WIN in Nettetal.

Lees hier het volledige bericht
Het college antwoordt positief op de artikel 44 vragen van Leon van den Beucken. Men is met EENLokaal van mening dat dit stuk verlicht moet worden en ook dat dit ook het juiste moment is. Immers dit kan samenvallen met de geplande aanleg van een nieuwe snelfietsroute en er is zogezegd geld gereserveerd. Het college geeft aan de fietsverlichting mee te nemen in de scope van het project Fietsen langs de Maas. Verder geeft het college aan dat ze de verlichting ook als een randvoorwaarde wil meenemen in de gesprekken met de provincie.

Duidelijke taal. Daar houden we van. We zijn blij met deze beantwoording, het is in ieder geval een goede stap in de juiste richting. Afwachten nu.
Snelfietsroute langs Maas tussen Belfeld en Reuver in 2020

Er komt een fietspad langs de Maas tussen Belfeld en Reuver.
Bedoeling is dat de aanleg volgend jaar start.


Lees hier het volledige bericht
Waarderingsonderscheiding voor vrijwilligers ’t Superweike

De broers Geert en Pieter Gerritzen hebben de waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo gekregen voor hun verdiensten bij ‘t Superweike.

Loco-burgemeester Frans Schatorjé reikte de onderscheiding zaterdagochtend uit.


College Venlo wil samen met provincie fietsverlichting Belfeld-Reuver helpen realiseren

EENLokaal pleit al jaren voor het afmaken van de fietspadverlichting van het traject Rijksweg Belfeld-Reuver. Onlangs heeft ons raadslid Leon van den Beucken daar weer vragen over gesteld. Wij hebben gemerkt dat hier in Belfeld, maar ook met name in Reuver, veel behoefte aan is. De verlichting zou een logische stap zijn lijn van andere verlichte trajecten van de Rijksweg. Zoals Venlo-Velden en Reuver-Swalmen. Ongeveer 1200 meter is nu nog de zwakke schakel in een verder verlicht traject.

Voor de snelfietsroute Belfeld-Reuver is geld gereserveerd, bij zowel gemeente als provincie. De snelfietsroute is een nieuw en verbeterd fietspad. Wij willen werk-met-werk maken: de fietsverlichting moet meteen meegenomen worden. EENLokaal vindt dat zelfs een randvoorwaarde om de snelfietsroute aan te leggen!
Bereikbaarheid station Blerick

Geacht college,
Van meerdere burgers hebben we klachten gekregen over de slechte bereikbaarheid of beter gezegd ‘onbereikbaarheid’ van het station Blerick. Het station van Blerick is namelijk niet toegankelijk voor de mensen in een rolstoel of scootmobiel maar ook niet voor de mensen met een kinderwagen of voor degenen die andere lichamelijke beperkingen hebben. Er ontbreekt daar namelijk een lift en/of een hellingbaan waardoor deze mensen niet op het perron kunnen komen.
Lees hier het volledige bericht
Jaarrekening en Kadernota EENLokaal 2020

De jaarrekening laat ons enigszins opgelucht ademhalen; een begrotingstekort van 10,2 miljoen komt uit op positief resultaat van 2,1; een verschil van 12,3 miljoen. Chapeau voor onze organisatie, college en de gehele Raad!

Lees hier het volledige bericht
Samenlevingsagenda

EENLokaal heeft als grootste coalitiepartij samen met PvdA, Groen Links, SP en 50PLUS de samenlevingsagenda opgesteld. En wat is dat nou precies?

Lees hier het volledige bericht
StadspasVenlo per 1 januari 2020!

Mooi resultaat! Mede door het initiatief van voormalig raadslid Marjan Schuman heeft de gemeenteraad op 26 juni 2019 ingestemd met de "Verordening maatschappelijke participatie minima gemeente Venlo 2020". De nieuwe ‘StadspasVenlo’ vervangt de Geld Terug Regeling en het mantelzorgcompliment. De looptijd van de huidige mantelzorg(complimenten)pas met opdruk 2018-2019 is nog gewoon geldig t/m 31 december 2019.
Meer weten? De details, de gebruikersvoordelen en de aanvraagprocedure zullen nog nader toegelicht worden via www.eenlokaal.nl  Hierop wordt u via Facebook geattendeerd als het zover is. Iedereen een zorgeloze en gezonde vakantietijd toegewenst namens de wethouders, raadsleden, fractie en bestuur van EENLokaal.

Geluidsoverlast A73/A74

EENLokaal maakt zich al langer zorgen om de geluidsoverlast die de A73 / A74 voor de Vossener, Annakamp, Meuleveld en Boekend teweeg brengt. We dienden in 2017 al een motie in “Vijf miljoen om meer te doen”.

De gemeente heeft een budget voor geluidswerende maatregelen en ook de Provincie heeft nog een inspanningsverplichting. EENLokaal is van mening dat de gemeente Venlo in de gesprekken met de provincie moet gaan voor het beste pakket maatregelen. Dat wil zeggen die combinatie van mogelijkheden die samen het beste totaalplaatje geeft voor de inwoners. We hebben ons in gesprekken met de gemeente laten verzekeren dat het college hiervoor zal gaan.

“We begrijpen dat onderzoek nodig was om tot een goede en verantwoorde afweging te komen en veel inwoners hebben hier begrip voor. Maar op een gegeven moment moet er wel een oplossing komen! Daar wordt nu naarstig aan gewerkt, want er ligt een aantal alternatieven op tafel”, aldus Leon van den Beucken van EENLokaal.

Aangenomen motie A73/A74
Zie ook berichtgeving Omroep Venlo
EENLokaal blij! Er komen nu toch maatregelen Steilrand gebied!

Al jaren is de overlast en het toenemend brandgevaar in het Holtmühle-gebied en de Steilrand vele inwoners van Belfeld en Tegelen en toeristen een doorn in het oog.

Lees meer...