Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved

EENLokaal Nieuws

En de giftreinen?...zij rijden voort.

Gisteren kreeg ons raadslid Leon van den Beucken een bijzonder E-mail. Een bericht waarin een inwoner van Venlo ons – en de collega’s van de SP – bedankte voor inspanningen en kritische vragen richting de gemeente. Het gaat hier om een dossier dat enorm leeft bij de inwoners. Namelijk de treinen met giftige of brandbare stoffen die over het emplacement van Venlo rijden of gerangeerd worden.

EENLokaal kan maar niet begrijpen hoe het mogelijk is dat het wettelijke aantal giftreinen vele malen wordt overschreden en de treinen ook nog langer gaan worden. En ook niet dat dit alles zou passen in de risico’s opgenomen in de omgevingsvergunning. Wij kunnen dit al helemaal niet bevatten als je bekijkt dat er in amper twee jaar tijd al drie ongevallen hebben plaatsgevonden. Het meest schokkend vindt EENLokaal dat er ook op een aantal niet-beveiligde sporen gerangeerd wordt met deze gevaarlijke treinen. Dat zijn ook de sporen waar de ongevallen plaatsvonden. En ja, ook acrylnitril wordt in Venlo gerangeerd of doorgevoerd!

Logisch dat we kritische vragen gaan stellen. De eerste vragen waren niet bevredigend beantwoord en riepen nieuwe vragen op, waarvan we de antwoorden nu heel snel willen zien! 

ProRail wil direct met de gemeenteraad in contact, gaf onze burgemeester aan.  EENLokaal waardeert het dat ProRail tekst en uitleg komt geven, voor onze beeldvorming. Maar onze aanspreekpunt is en blijft  het college (portefeuillehouder onze burgemeester)! De burgemeester moet onze boodschap overbrengen. Deze boodschap is heel simpel: garantie van de veiligheid van de inwoners en naleving van de wet! En het lijkt er voor nu op dat dit alleen maar mogelijk is met drastische maatregelen.  Vragen stellen is één ding,  maar er moet ook iets gebeuren.

De mensen die bij het emplacement wonen lopen verreweg het meeste risico. Maar ook de mensen in Blerick, Tegelen, Steijl en Belfeld hebben recht op openheid van zaken en veiligheid.

 

EENLokaal blij! Er komen nu toch maatregelen Steilrand gebied!

Al jaren is de overlast en het toenemend brandgevaar in het Holtmühle-gebied en de Steilrand vele inwoners van Belfeld en Tegelen en toeristen een doorn in het oog. Met name in en bij de kleigroeves. Daar heeft EENLokaal de afgelopen jaren op gehamerd en er vele malen vragen over gesteld. Onlangs is er weer een gesprek geweest tussen gemeente, Staatsbosbeheer, gemeentelijke handhavers en politie waarbij ook Leon van den Beucken aanwezig was. Die had de gemeente voor het eerst al in 2014 gevraagd het voortouw te nemen de partijen bij elkaar te halen om samen maatregelen te treffen.

Er is nu een overeenkomst tussen de betrokken partijen, er komt een pakket aan maatregelen. Dus  zullen onze inspanningen vruchten gaan afwerpen. EENLokaal is daar erg blij mee. Wij koesteren de natuur en de rust die mensen hier kunnen vinden.

Staatsbosbeheer is op de meeste plekken eigenaar, de gemeente is wegbeheerder. Er worden door SBB binnenkort een aantal wegen afgesloten met slagbomen voor gemotoriseerd verkeer. Op een aantal plekken vlak voor de poorten zullen wat extra parkeerplekken worden gerealiseerd. De gemeente gaat overal passende bebording plaatsen. Door politie, BOA’s en Staatsbosbeheer wordt zo veel mogelijk extra gehandhaafd op ongewenste zaken.

Wij gunnen mensen hun zwempleziertje, hoewel het in de kleigroeves gevaarlijk kan zijn. Het is echter niet de bedoeling dat men massaal met auto’s en scooters door de bossen gaat scheuren, brandende houtskool en afval achterlaat en houseparty’s houdt.

We verwachten niet dat alle vervuiling, brandrisico’s, natuurverstoring en geluidsoverlast wordt tegengegaan, maar hebben nu wel goede hoop dat er een verbetering merkbaar wordt, door de combinatie van maatregelen!  De exacte datum van de realisatie van de afsluitingen en bebording is nog niet bekend, maar we verwachten dat dit op vrij korte termijn gebeurt.

Geluidsoverlast A73/A74

 

EENLokaal maakt zich al langer zorgen om de geluidsoverlast die de A73 / A74 voor de Vossener, Annakamp, Meuleveld en Boekend teweeg brengt. We dienden in 2017 al een motie in “Vijf miljoen om meer te doen”.

 

De gemeente heeft een budget voor geluidswerende maatregelen en ook de Provincie heeft nog een inspanningsverplichting. EENLokaal is van mening dat de gemeente Venlo in de gesprekken met de provincie moet gaan voor het beste pakket maatregelen. Dat wil zeggen die combinatie van mogelijkheden die samen het beste totaalplaatje geeft voor de inwoners. We hebben ons in gesprekken met de gemeente laten verzekeren dat het college hiervoor zal gaan.

 

“We begrijpen dat onderzoek nodig was om tot een goede en verantwoorde afweging te komen en veel inwoners hebben hier begrip voor. Maar op een gegeven moment moet er wel een oplossing komen! Daar wordt nu naarstig aan gewerkt, want er ligt een aantal alternatieven op tafel”, aldus Leon van den Beucken van EENLokaal.

 

Aangenomen motie A73/A74

 

StadspasVenlo per 1 januari 2020!

 

Mooi resultaat! Mede door het initiatief van voormalig raadslid Marjan Schuman heeft de gemeenteraad op 26 juni 2019 ingestemd met de "Verordening maatschappelijke participatie minima gemeente Venlo 2020". De nieuwe ‘StadspasVenlo’ vervangt de Geld Terug Regeling en het mantelzorgcompliment. De looptijd van de huidige mantelzorg(complimenten)pas met opdruk 2018-2019 is nog gewoon geldig t/m 31 december 2019.

Meer weten? De details, de gebruikersvoordelen en de aanvraagprocedure zullen nog nader toegelicht worden via www.eenlokaal.nl  Hierop wordt u via Facebook geattendeerd als het zover is. Iedereen een zorgeloze en gezonde vakantietijd toegewenst namens de wethouders, raadsleden, fractie en bestuur van EENLokaal.

 

Snelfietsroute langs Maas tussen Belfeld en Reuver in 2020

Er komt een fietspad langs de Maas tussen Belfeld en Reuver.
Bedoeling is dat de aanleg volgend jaar start.


Lees hier het volledige bericht