De Gemeente Venlo is een nieuwe politieke partij rijker. De lokale partijen VenLokaal en Lokale Democraten gaan samen verder in één nieuwe grote partij, genaamd EENLokaal. Door het samengaan ontstaat er een grote lokale partij die mogelijk meer dan 25% van de zetels in de gemeenteraad kan behalen.

EENLokaal denkt door het samengaan meer te kunnen betekenen voor de inwoners van de wijken, kernen en dorpen van de gemeente Venlo. De partij wil een sterk onafhankelijk lokaal geluid bieden, welke niet gestuurd wordt door landelijke partijbelangen. “Lokale thema’s vragen namelijk om lokale oplossingen”, aldus het beginselprogramma. EENLokaal wil de mens centraal stellen en focussen op de lokale leefbaarheid in alle delen van de gemeente. De partij wil daarbij redeneren vanuit de inwoners en de lokale situatie.

Afgelopen september werd het verkennende onderzoek tot verdergaande samenwerking gestart tussen VenLokaal en de Lokale Democraten. In de algemene ledenvergaderingen van beide partijen werden op 1 juni 2017 de resultaten gepresenteerd en unaniem besloten tot een gezamenlijke toekomst.
EENLokaal zal gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
 
Lijsttrekkers duo voor EENLokaal

De nieuwe politieke partij EENLokaal heeft haar lijsttrekkers bekend gemaakt. De partij kiest voor het lijsttrekkerduo Frans Schatorjé en Chantal Theunissen. Oud-wethouder Henk Brauer en huidige wethouder Ben Aldewereld zullen de partij ondersteunen als lijstduwers.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de partij werd de kieslijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt en vastgesteld door de leden. De partij laat weten vol vertrouwen de verkiezingscampagne in te gaan.” Naar alle waarschijnlijkheid zal de partij, gelet op het aantal behaalde stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, lijst nummer 1 op de kieslijst krijgen toegewezen. We zien dat als een mooi voorteken”, aldus voorzitter Jan Langeslag.

Bijzonder is de keuze voor niet één lijsttrekker, maar een lijsttrekkerduo. Frans Schatorjé is geen onbekende in de Venlose politiek
. Sinds 2010 neemt hij plaats in de gemeenteraad als raadslid van de Lokale Democraten en sedert 2012 als fractievoorzitter van deze partij. In het dagelijks leven is Schatorjé werkzaam als directeur van het Citaverde College in Roermond en woonachtig in Steijl. Chantal Theunissen is een zeer talentvolle Venlose onderneemster. Zij is woonachtig in Venlo en mocht eerder de prestigieuze Venlose Start Ondernemersprijs in ontvangst nemen.

Henk Brauer en Ben Aldewereld hebben hun sporen in de achterliggende jaren in diverse functies in de politiek meer als verdiend. Het is lovenswaardig dat zij beiden oude en nieuwe kandidaten willen ondersteunen en hun hierbij alle ruimte willen geven.

EENLokaal wil meer betekenen voor de inwoners van de wijken, kernen, en dorpen van de gemeente Venlo door een sterk onafhankelijk geluid te laten horen. Lokale thema’svragen volgens de partij om lokale oplossingen. EENLokaal wil door een nieuwe koers te varen duidelijk afstand nemen van de dogma’s van de landelijk opererende partijen. Door het samen gaan van Venlokaal en Lokale Democraten in EENLokaal is er in Venlo één grote nieuwe onafhankelijke politieke partij ontstaan.
Nieuwe grote Venlose lokale partij met de naam EENLokaal